https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

http://59diuc.desunda.com

http://plvkhy.cnhuajiao.com

http://gbn0m9.qianlle.com

http://gfrtsg.jyzpsh.com

http://x4t9ao.top-medis.com

http://yvzp2t.7dips.com

http://zuk9u4.sthghrh.com

http://a7kmj8.flygm77.com

http://7z0niu.ycqyw.com

http://xsajgs.itmcall.com

医生当着你妈的面问“有没有X生活”,怎么答?

来源:郭医生小课堂  2018-10-21 A- A+
1.80复古传奇 一雄一雌两只大熊猫“冰星”和“花嘴巴”于2007年由成都抵达马德里动物园。

19岁的女孩,因为痛经来看急诊。

医生问病史的时候问了一句“有没有性生活啊?”

结果遭到患者母亲的咒骂。

“我女儿还在上学呢,你怎么就问这种问题啊?我们只是来看痛经的,你快点给我开一针止痛针打上就行了。”

看着妈妈在那里歇斯底里,小女孩在旁边一直默不作声。最后检查结果宫外孕,母女俩都哑口无言!

像这种事情,在妇科遇到也不是一次两次了。

说实话,作为医生,面对未婚女性,尤其是还有家长在旁边的情况下,你让我问出那句话,我也觉得挺尴尬的。但是没办法啊,这就是我的工作职责,如果由于不好意思问导致漏诊,那责任我也承担不起。比如上面的那个女孩,假如没有坚持检查HCG真的是给她打了一针止痛针就让她回家了,那很有可能会因为宫外孕破裂内出血,造成生命危险的。

据说有一次更夸张,一个妈妈带着16岁的女儿来看肚子疼,医生看着女孩比较胖,肚子也很大,就问了句“有没有男朋友?”

结果女孩的妈妈很生气的说“我女儿才这么小,哪有什么男朋友啊?”

呵呵哒,做了检查以后直接车床拉进产房,2个多小时后这个妈妈直接升级做了外婆。

这个妈妈与其责怪医生,还不如平时多关心下女儿更好。

医生问你“有没有男朋友”“有没有X生活”完全是出于诊断需要,我们既不是为了八卦,也不是为了关心你私生活。如果你真的是不想让老妈知道自己的隐私,最好的办法就是别让老妈陪着来看妇科。不然你妈非要陪你进到诊室,我们也不太好赶她出去。

在一些妇科疾病,比如不规则阴道流血、不明原因腹痛等情况,我们首先要排除跟怀孕相关的疾病,所以就需要问到是否有性生活史。

另外还有一些性传播疾病,比如滴虫、淋病、疱疹等等,也需要问到性生活相关的问题,甚至还可能会问到不洁性生活史的问题。假如你有这方面的隐私,不仅不要带老妈来看病,最好也不要带老公来看病,以免不小心回家闹离婚。经常有一些被查出性病的患者会问到“我这个病是不是我老公传染给我的?”哈哈,我的建议是你先搞清楚自己确实没状况,再回家兴师问罪,这样才比较安全!

如果很不凑巧,你妈刚好陪你去看妇科,而医生都问了这个问题,那可怎么办才好?

先看看你妈的表情和反应,然后问问你妈:

“我这个是应该有,还是没有啊?”

说不定你妈直接帮你回答了“我女儿这么丑,怎么可能有啊?”哈哈哈~

或者干脆看完妇科直接再挂个骨科号,免得被打折了腿排不到号!

*声明:本文由入驻新浪健康养生作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表新浪健康养生立场。
收藏
扫描二维码,关注微博健康养生微博
查看更多长寿秘籍、养生视频、健康福利
精彩不容错过。
文章评论
微信公众号“郭医生小课堂(guoyishengxiaoketang)”。作为三甲医院的妇科医生,从专业角度进行妇产科相关问题科普,以轻松的态度进行严肃的科普。
+订阅
印象笔记
有道云笔记
微信
二维码
意见反馈
长桥水厂 合群新村 鸡泽 转楼乡 内径子
叠彩 王爱召镇 江苏通州市姜灶镇 子午岭林管局正宁分局秦家林场 鹏城
五芳斋早点怎样加盟 早餐连锁店 品牌早点加盟 投资加盟店 绝味加盟
来加盟 雄州早餐加盟电话 河南早餐加盟 早餐连锁店 口口香早点加盟
江苏早餐加盟 湖北早餐加盟 粗粮早餐加盟 早餐培训加盟 特色小吃早点加盟
黑龙江早餐加盟 早餐加盟费用 特色小吃早点加盟 早餐加盟好项目 特色早点加盟店