https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

http://wm8ij3.ryujry.com

http://of3d3v.ycdsjx.com

http://xrzb8w.fsl-wa.com

http://wxnf50.ahrixin.com

http://jtb2at.jpjyoa.com

http://rijneb.whylg.com

http://bsiulr.dtftship.com

http://2cbl3j.fmzddz.com

http://owptmv.fmcflagbag.com

http://kdm00d.pbmoda.com

主流媒体 山西门户

太原第一条汽车客运线路开通

时间:2018-10-24 05:13 来源:山西新闻网--山西晚报

首页 > 山西新闻网 > 科教文化 > 经典山西
分享到: 评论:

    

    2018-10-24,商营公记汽车行开通太原经榆次到太谷县城的汽车客运线路。发车地点在太原桥头街祥记公司门口,当日往返一次。全程票价每人银元3块(折合实物约1袋面粉)。
    这是太原第一条汽车客运线路。商营公记汽车行为山西省第一家私营汽车运输企业,由司机刘宗法集资开办。
    老照片已经有些模糊,但可以看到乘客来来往往。这条客运线路极大方便了时人出行,很受欢迎。

郭志英

(责任编辑:温文)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


开原市 官当镇 梧桐路 府城街道 水阜乡
岱山县 南太营村 隆化 老蕉窝 小南地村
健康早点加盟 汤包加盟 江苏早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早点粥加盟
东北早餐加盟 品牌早餐店加盟 包子早餐加盟 湖北早点加盟 北京早餐车加盟
小投资加盟店 健康早点加盟 大福来早点加盟 中式早餐店加盟 全球加盟网
卖早点加盟 北京早餐车加盟 湖北早餐加盟 早餐加盟好项目 品牌早点加盟