https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

http://n0pheg.taskuler.com

http://g65dme.hy123.net

http://6qxhkc.xxkmst.com

http://nkxx55.huahuotang.com

http://54rcld.zabronsky.com

http://un15yv.phbil.com

http://555zhu.bstar71.com

http://xbtw1i.louisfav.com

http://1s00cu.hbstbp.com

http://1bnman.ycqyw.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网新闻中心市民有话说—正文
群众乱倒垃圾怪没有垃圾池,大华路段垃圾成堆无人管!
来源:百色新闻网 作者:蓝庆侃 发布时间:2018-10-21 18:29:06

百色新闻网通讯员?蓝庆侃?摄影报道

图为部队营区出口处的垃圾堆。

图为群众丢弃的生活垃圾。

????近日凌晨1时,笔者驾车经过百色城东大道大华路段武警百色支队营区出口处时,突然看到几个群众手拿几个大袋子扔在路边,走近一看,只见一大堆生活垃圾堆放在营区出口处,垃圾占地面积约15平方米,苍蝇、老鼠乱串,因常年雨水冲刷,这些垃圾里的脏水流经路面四周,发出股股恶臭,坡下野草丛生,环境肮脏,看着令人揪心。

????据了解,该区域是龙景街道大旺村群众的土地,有20多户群众在这里建房居住10多年,不属于村屯点,没有清洁工人,没有垃圾池和焚烧炉。

  武警支队营区的指导员说:“这个大华路段的群众有几十户,来这里倒垃圾已有两年历史。开始,我们的战士每月都主动清理垃圾,多次劝导群众不要乱倒垃圾,群众回答这条路没有垃圾池,这里宽所以就在这倒垃圾,时间久了,就不了了之。”

????该处卫生状况如此之差,实在是与“美丽百色”反差之大。希望能引起有关部门的重视,尽快铲除这里的卫生死角。

(网络编辑:韦晶)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
漫山杜鹃花美翻 ...
不该!右拐禁止 ...
无奈!西林古障 ...
 
 
 
  推荐图片
助推老区再腾飞!百 ...
打造一流营商环境 百...
百色招商引资及招才 ...
盼修复!市区东坪路 ...
百色瑶族山歌唱进警 ...
老班长站好“最后一 ...
  推荐新闻
· 漫山杜鹃花美翻了,可惜一些不文明现象太煞 ...
· 不该!右拐禁止停车指示牌下泊车阻碍交通
· 无奈!西林古障街变“堵街”一堵就是大半天
· 西林民族文化公园里的剑麻叶子上到处有刻字 ...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

商城县 孝陵卫 南华市场 大渡口镇 西张庄村委会
江苏武进区雪堰镇 迎宾馆 栗雨街道 走马塘 罗家堰
必胜客加盟费及加盟条件 雄州早餐怎么加盟 健康早点加盟 早餐系列 早点快餐加盟
春光早餐工程加盟 早点铺加盟 特色早点小吃加盟店 中式早餐店加盟 卖早餐加盟
范征早餐加盟 山东早餐加盟 早餐肠粉加盟 健康早点加盟 小投资加盟店
早餐包子店加盟 早点加盟网 全国连锁加盟 早餐系列 粗粮早餐加盟