https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

http://d2ypg7.devdesco.com

http://qnxzu9.photowc.com

http://9rjjhr.yuquanled.com

http://ts20em.trhsrsrth.com

http://pivbzm.sthghrh.com

http://ro9e7g.quxieren.com

http://9euqqe.ynieb.com

http://acs9nb.289report.com

http://olw8re.xxkmst.com

http://w3tidq.paismx.com

新闻频道>>便民服务
 • 快看这只怪鸟长得像"佐罗"
 • 金河湾湿地植物园28日开园
 • 树木防虫害喝药穿裙吃补品
 • 半夜沿街游荡 连盗5家商铺
 • 工程大学满园杏花争相开放
 • 贫困县村小来了支教研究生
 • "万能工"让老旧院落换新颜
 • 志愿者陪爷爷奶奶一起读书
 • 落叶吹进门口的鞋子
  哈尔滨新闻网-哈尔滨日报2018-10-21 10:47

   鲍尔吉·原野

   薄薄的云朵围着大哈日巴尔山旋转,

   从这棵树的树叶里钻出来,

   钻进另一棵树;

   天空的蓝色和黄叶子摆在一起,

   仿佛是水彩画家还没画完的画……

   蒙古栎树的叶子变成鹅黄色。它们的叶子都长在高高的树尖上,叶片宽大,风吹来,叶子翻滚得比别的树叶子更迅疾。大哈日巴尔山的南坡长满蒙古栎树,山脚围一圈儿樟子松,好像是栎树的卫士。往阿阑河对岸看过去,大哈日巴尔山好像是一只卧睡中的老虎,头尾金黄。细看,它金黄的皮毛间有一群又一群的黑鸟起落。

   这是图瓦国南部接近蒙古国的地方,我来到住在这里的哈萨克歌手艾尔肯的家中,听他唱歌。艾尔肯说他们这一支族人在西伯利亚已经居住了两百多年,歌曲的旋律和住在中亚的哈萨克人不一样。我听出来了,节奏接近于蒙古长调,还有布里亚特人的萨满音乐的味道。

   阳光从西面的萨彦岭射过来,艾尔肯的毡包门前如同撒了一层金屑,波斯菊的影子尽情拉长。好像它进不来毡房,要派影子进来。毡包里铺着来自阿拉木图的红地毯,松木餐桌上摆满奶制品和野生水果。艾尔肯弹冬不拉唱歌时,大约一分钟看一下他老婆然萨的脸。然萨仿佛有预感,在艾尔肯目光投来的一瞬用眼睛迎接一下,脸略微红一下。每唱一首歌,艾尔肯要看然萨四、五次,仿佛不看就唱不下去或记不住词。然萨每次都没让艾尔肯落空,用眼睛把歌词和旋律递过去。艾尔肯和然萨像两个儿童,或者说生活在戈壁滩上的两只兔子。他们彼此相爱,但他们更爱大哈日巴尔山。他们以崇拜的口气谈论松树、驯鹿、芍药花、露水和风。他们相信世上有妖怪,相信把盐抹在靴子上会使鼠尾草死掉。这不是儿童吗?在图瓦和布里亚特,我见过许多这样单纯幼稚的人。

   天快黑了,艾尔肯和然萨要去山下找羊,我和他们一块儿去。在毡包外,我看到我脱在外面的黑皮鞋里塞满了鹅黄色如丝绸一样的树叶子。我问这是怎么回事?艾尔肯得意地看毡包附近的蒙古栎树,说风把落叶装到了你的鞋里,它们想到中国去。他们俩穿高腰靴子,里面没刮进落叶。蒙古栎树的黄叶子在树上抖动,像一群金鱼逆着激流游动。薄薄的云朵围着大哈日巴尔山旋转,从这棵树的树叶里钻出来,钻进另一棵

   树。天空的蓝色和黄叶子摆在一起,仿佛是水彩画家还没画完的画,白云冲进来阻挡黄与蓝的色彩对比。

   艾尔肯和然萨往山下走。然萨肩上披一块深绿色的雨布,艾尔肯腰上扎着白色的外套。他们戴着哈萨克人的毡帽和绣花帽。我觉得这两个人更像儿童。中国人不怎么戴帽子或乱戴帽,哈萨克人的帽子已是他们身体的一部分。他们恭谨地戴着自己民族的帽子,帽子下是他们纯朴可爱的笑脸。哈萨克人的帽子好像还是歌声的一部分,是草原、雪山和河水的一部分,是艾尔肯和然萨头顶的花朵和树冠。我们往山下走,树的队伍里又增加了白桦树和落叶松。明亮的、毫无声息的溪水在林间流过。溪水把落叶分开,露出水下黑黑的泥土。壁虎般的松鼠从松树上垂直而下或垂直而上,仿佛在搬运自己硕大的尾巴却不知把尾巴放在哪里好。山下有一片开阔的草场,高高的金黄色的秋草尚未倒伏,十几只羊在草里缓缓游动。羊群后面跟着一个七、八岁的哈萨克小女孩,她戴着紫红色的帽子,上面插一根洁白的羽毛。她是艾尔肯和然萨的女儿。女孩朝我们招手,她跑过来,红色的坎肩和白裙子在金色的草浪里跳动。艾尔肯和然萨与女儿拥抱,如久别重逢,估计他们分别只有一下午。但他们都是儿童,儿童比成人更重视亲情并相信神话。外国神话里的人见面先拥抱,中国神话的人见面先打一架比一比武艺。

   我们往回走,羊群走在我们的队伍前面。羊群挑有石头的路走,因为它们是山羊。这些山羊如果没有胡子和犄角,就是一群猴子。它们极为灵巧,人还没看清,它已从石壁的边缘爬上去。我觉得它们如果会采药,早都是富翁了。山羊比绵羊的表情肃穆。有些儿童书把山羊画成学究,它们看上去确实有一些书卷气。回到毡包,山羊排队进了羊圈。毡包前放了好几双鞋,中国产的绿色农田鞋。艾尔肯说,我把鞋摆在这里,让落叶钻进去过冬,明年春天穿鞋的时候,脚上有香味。

  稿源: 哈尔滨新闻网-哈尔滨日报)
  作者: 鲍尔吉·原野 )
  编辑: 卢丙武
   
  免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非哈尔滨新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
 • 冰城有了首家24小时“城市书房”
 • 到哈工大,“探索”神奇太空
 • 全新“共享单车”昨天上线运营
 • 乱鸣笛已成部分人不良驾驶习惯
 • 通河县大果榛子万元征集宣传语
 • 中俄学生共同研发阿斯图纳卫星
 • 深圳龙岗产业服务模式落地冰城
 • 借助“罗湖模式” 开启改革新篇章
 •  
 • 习近平:深刻感悟和把握马克思主义真理力量
 • 国务院办公厅:推动政务服务一网通办、全国漫游
 • 下月起,第四套人民币大多将“退市” 如何收藏?
 • 大数据“杀熟”调查:越是老顾客越给你优惠越少
 • 我国2020年将首次探测火星 一次性完成三大任务
 • 伊拉克奥委会副主席遭身份不明武装人员绑架

 • 版权所有:哈尔滨新闻网 Copyright 2011-2015 www.my399.com All Rights Reserved

  国新网许可证编号:2312006004 经营许可证编号:黑B2-20060663 黑ICP010010-2

  如有任何问题请联系我们 未经许可禁止转载 复制 Email:web@my399.com
  杨浲镇 樟树头 坡造镇 大勤村 田横镇
  濠沟 下沙村 回龙湾村 新厂 交警队
  全球加盟网 全福早餐加盟 早餐粥店加盟 早点粥加盟 天津早点加盟
  便民早点加盟 早餐包子店加盟 早餐加盟哪个好 早点加盟多少钱 全球加盟网
  早餐小吃店加盟 东北早餐加盟 早点加盟店有哪些l 放心早点加盟 特色早点加盟店
  上海早点 早点加盟多少钱 早点快餐加盟店 加盟早点店 上海早餐车加盟