https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

http://oawic2.xiangyuncn.com

http://u2owiw.tgltour.com

http://y8gk02.tongweiedu.com

http://kwigqc.aksgk.com

http://00emos.gonelsteve.com

http://ko2cg2.flygm77.com

http://icwm2y.jsrszm.com

http://ceas2a.synhorn.com

http://mwskw2.top-medis.com

http://cwicwi.china-laiyi.com

组团“卖萌”! 超强“天团”亮相(组图)

2018-10-24 15:06:35 来源:四川新闻网
记者:刘佩佩 编辑:王晓勇
奇迹私服发布网 小圆点中也蕴藏了许多黑科技。

亮相活动现场

  四川新闻网成都9月28日讯(记者 刘佩佩)9月28日,成都大熊猫繁育研究基地(以下简称“成都熊猫基地”)为2018年出生的12只新生大熊猫举行了一场别开生面的亮相活动。据了解,2018年,成都熊猫基地成功繁育并存活大熊猫幼仔9胎13只,其中包括海外出生的1只大熊猫,成绩喜人。截至目前,成都熊猫基地已经建立了现存195只的全球最大的大熊猫人工繁育迁地种群。

  “太阳天团”、“月亮天团”争相亮相 齐谱乐章

  上午10时,在成都熊猫基地太阳产房活动场,由7只新生大熊猫宝宝组成的“太阳天团”依次被饲养员抱出场外,7只可爱的大熊猫宝宝有序的趴在画有五线谱的地毯上,黑白相间的大熊猫宝宝好似一个个音符,“哆、唻、咪……”,它们生动活泼,似乎在举行着一场动听的音乐会。同样,月亮产房活动场那边,5只可爱的大熊猫宝宝也不甘示弱,这场艺术气息浓重的“音乐表演”也齐声奏响。它们从安静的休憩到适应后的活跃,动静相宜,每一只熊猫宝宝源于生命的舞动都将这篇“秋的乐章”演绎的无比动听。

  公益明星谱写歌曲 助推大熊猫保护事业

  在太阳产房的亮相现场还出现了一名神秘嘉宾——歌手宋秉洋。宋秉洋在现场宣布将为号召大家共同保护大熊猫,保护生态环境尽自己的绵薄之力,承诺将与熊猫基地进行公益合作,为大熊猫公益保护事业谱写、演唱、录制公益歌曲。为此,宋秉洋获得了由成都大熊猫繁育研究基地授予的“成都熊猫基地音乐大使”称号。

  保护大熊猫 全面打造“熊猫之都”

  据了解,成都已于今年6月正式启动“熊猫之都”打造,并于8月开展了“熊猫之都”总体策划及概念性规划国际咨询中期汇报及研讨会。以大熊猫保护为核心,“熊猫之都”在规划之初就确立了科学研究、公众教育、国际交往、旅游休闲、文化创意、户外运动等为主要功能。通过保护大熊猫,进而保护好区域范围内的所有动植物。将全面提升成都大熊猫与生物多样性保护科研能力水平,促进成都市生物多样性保护和生态文明建设。

  (图片由成都大熊猫繁育研究基地提供)

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5下一页 尾页
    本网(平台)所刊载内容之知识产权为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
精彩图集
石马湾乡 石狮市锦尚镇卢厝村 国营乘坡农场 裕诶口 名至寮
布力彦苏木 上智村 二程祠 天宁寺西里 海伊公路
早点连锁加盟店 山东早餐加盟 舒心早餐加盟 投资加盟店 早餐连锁 加盟
健康早点加盟 健康早餐店加盟 早餐配送加盟 春光早餐工程加盟 酒店加盟
港式早餐加盟 早点来早餐加盟 小吃早点加盟 天津早点加盟 上海早点
早餐面馆加盟 全福早餐加盟 早餐店加盟哪家好 早点车加盟 我想加盟早点