https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/jv5949/

http://oszqy6.szmxwk.com

http://ksvu6r.tipparna.com

http://bec6qn.aotuwei.com

http://y05nfx.taskuler.com

http://bectbd.ywetong.com

http://hpsyw1.desunda.com

http://g9j0mz.hy123.net

http://5rnhks.cnjinmiao.com

http://zy020c.divenzie.com

http://jboiay.cnguangtai.com

首页 > 产经频道 > 银行 > 正文

中国工商银行株洲分行2018年度社会招聘公告

1.85传奇合击 未来中国继续保持目前这种正确的发展方向非常重要。

中国工商银行株洲分行是湖南分行授权经营的二级分行,下辖株洲城区9个及醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、株洲县5个县域共14个直管支行,通过全行960余名员工、43个营业网点以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道,为广大客户提供优质、高效和个性化的金融服务。

我行秉持“以人为本、人才兴行”的发展战略,在大力推动各项业务稳健快速发展的同时,为员工提供更明晰的成长路线和更广阔的发展空间,让员工充分享受工行发展的丰硕成果,实现员工与工行的同进步、共发展。现诚邀各届有志人士加盟,共创株洲分行美好明天!

一、招聘机构

中国工商银行湖南分行

二、招聘岗位

客服经理岗位:根据网点业务运营需要,实行定向招录,主要在营业网点从事柜面业务处理、厅堂服务、识别推介营销、智能业务核验等综合服务。

三、工作地点

应聘人员录用后分配到我行辖内的醴陵、攸县、茶陵、炎陵、渌口支行工作。

四、福利待遇

1.岗位工资+福利补贴+绩效工资

2.五险二金/补充医疗保险

3.过节费/防暑降温费

4.全行员工体检/女员工特殊体检

5.带薪年休假

五、招聘条件

(一)学历条件 

取得国家承认的大学本科(含)以上学历及相应学位,其中,境外院校毕业人员应取得国家教育部出具的学历(学位)认证。

(二)其他条件 

1.具备良好的道德品质和职业操守,无违法、违纪等不良行为;有较强的责任心和适岗能力;身体健康。 

2.具有1年及以上拟聘岗位相关全职工作经历。 

3.年龄在30周岁及以下。 

4.录用后须在该岗位工作不少于5年。 

5.应聘职位所在行政区划内户籍或常住人员优先考虑。

 六招聘程序

(一)网上报名。具体报名时间为2018-10-24-10月12日。请应聘者访问移动端:微信“中国工商银行人才招聘”公众号或PC端:门户网站首页人才招聘、门户网站导航栏关于工行-人才招聘、网址https://campus.icbc.com.cn,注册或登录并编辑完成简历后申请职位。除网上报名外,不接受其他形式报名。

(二)资格审查。根据招聘条件对应聘者进行资格审查,并根据岗位需求分布及报名情况等,择优甄选入围笔试人员。

(三)笔试。由湖南分行统一组织开展笔试。

(四)面试。根据招聘计划和应聘者笔试成绩,确定各机构、各岗位笔试分数线和面试入围人选。

(五)体检。根据招聘计划和应聘者面试成绩,确定各机构、各岗位入围体检人选,并参照公务员的入职体检标准组织体检入围人选开展体检。

(六)背景调查。主要通过社会联网数据库查询、工作履历验证、档案查阅等方式,对拟录用人员进行背景调查和综合评估。

(七)录用。报到时,录用人员须提交身份证件、与原单位解除劳动合同证明、国家认可的相关学历学位证明等材料。毕业于境外院校的,需获得国家教育部出具的学历(学位)认证。

相关说明

(一)招聘期间,我行将通过电话、短信、邮件等方式与应聘者联系,请应聘者保持通信畅通。

(二)我行承诺对应聘者报名信息严格保密,并仅限于招聘工作使用。

(三)应聘者应对报名信息的真实性负责,如与事实不符,我行有权取消其应聘资格。

(四)我行有权根据报名、考试等情况,调整部分岗位的招聘计划,并在法律允许的范围内对整个招聘工作享有最终解释权。

、联系方式

电子邮箱:pengwp@hr.icbc.com.cn(不接受简历投递)

联系电话:0731-84420687 (工作日,上午9∶00-12∶00,下午14∶30-17∶30)

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:寻慧蓉
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

乐里镇 玛纳斯发电有限责任公司 崩圳 市民广场 福州总院分院
西沟 洪格尔苏木 辛丰镇 晋华街街道 悦城镇
美式早餐加盟 我想加盟早点 天津早点小吃培训加盟 早餐工程加盟 汤包加盟
上海早点 早餐包子加盟 清真早餐加盟 清真早餐加盟 双合成早餐加盟
早点小吃加盟连锁 移动早餐加盟 早餐肠粉加盟 全球加盟网 早点加盟培训
早点快餐店加盟 天津早点加盟有哪些 杨国福麻辣烫加盟费 早点小吃加盟排行榜 东北早餐加盟