https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

http://bd5dvy.5aac.com

http://trynfn.appsti.com

http://2embec.shtrgtr.com

http://rpimqi.jyzzlm.com

http://l5tu6h.289report.com

http://hkx51o.joytamil.com

http://vyl1ma.gpbhatia.com

http://ptqdco.xghuodai.com

http://lyqv65.jpjyoa.com

http://1ucwew.zabronsky.com

注册

《远大前程》曝“浮生乱世”片花 佟丽娅颠覆演绎引期待

奇迹sf发布 由于iPhoneX销售表现不佳以及担心其内部开发的3D传感器可能侵犯专利权,令中国智能手机供应商将3D面部识别模块纳入专门针对国际市场的设备的意愿下降。


来源:凤凰网娱乐

昨日,电视剧《远大前程》首曝“浮生乱世”版片花,再度引发观众们对于这部精品电视剧的期待热潮。这部由陈思诚、袁弘、佟丽娅、郭采洁联袂出演的民国传奇大戏《远大前程》早前曾曝光几组海

佟丽娅短发造型

昨日,电视剧《远大前程》首曝“浮生乱世”版片花,再度引发观众们对于这部精品电视剧的期待热潮。这部由陈思诚、袁弘、佟丽娅、郭采洁联袂出演的民国传奇大戏《远大前程》早前曾曝光几组海报,赵立新、倪大红、刘奕君、果靖霖、张俪、李念、谭凯、富大龙、黄志忠、金士杰等四十几位实力演员云集的阵容吊足了观众胃口。此次首支片花一经曝光也再次掀起一片好评,而在片花中惊艳登场、帅气与美貌兼备的佟丽娅,通过热血打斗场面和颠覆性的搞笑演绎带给了观众无限惊喜。

佟丽娅

《远大前程》首曝“浮生乱世”片花

佟丽娅美帅转换惊喜登场

昨日,电视剧《远大前程》发布了“浮生乱世”版片花,让观众们一睹“民国传奇剧”的风采。在近七分钟的片花里,不论是纷纭登场的各路人物,还是场景考究、服装精致的画面,都将上海滩的爱恨情仇和当年风貌展现得淋漓尽致,可谓是让人眼花缭乱。而其中,最令人眼前一亮的角色之一,莫过于佟丽娅饰演的“一爷”林依依,不仅手执折扇,以男装马褂和短发造型帅气登场,而后更是有一袭旗袍妩媚亮相的镜头,无论哪种扮相都叫人惊艳不已,大感期待。

从片花中可以看出,佟丽娅在《远大前程》中为观众带来的惊喜远不止造型上的反差。除了像个“假小子”一样展现赌场街头动作戏、演绎上海滩的热血场面之外,佟丽娅挑战起喜剧风格来也同样不容小觑。不管是“狂打”陈思诚的搞笑夫妻对手戏,还是嘴里塞满苹果一脸茫然的小表情,都让人忍俊不禁,而片花的最后一幕更是留给了佟丽娅的搞笑场面来压轴——不顾形象地蹲在地上刷牙、对于“这位小哥”的称呼一挺胸反问“你瞎吗”,以及最后中气十足的一声“滚”,画龙点睛地再次提升了片花的“笑果”。

佟丽娅

“一爷”颠覆性演绎过足戏瘾

佟丽娅作品纷呈引期待

回想以往佟丽娅所诠释的各个角色,既有古装美人的艳丽,又有都市女性的美好,因而此番女扮男装的角色对她来说显得尤为颠覆。而在之前谈及《远大前程》的这一角色时,佟丽娅却表示,“一爷”与自己有不少相似之处,自己的内心其实也住着个“汉子”。看来生活里率真仗义、被朋友称作“丫爷”的她,饰演起这一角色应该也是游刃有余。佟丽娅更是十分过瘾地说道“这个角色让我把自己日常中不敢做却想做的事情全做了!”

而佟丽娅本人似乎在“美帅”风格上愈走愈远。除了《远大前程》中的民国“扛把子”角色之外,佟丽娅在最近热播的《真正男子汉2》中也身穿军装,挑战各类军事训练;并且,前段时间她更是强势加盟《琅琊榜》第二部的拍摄,最新曝光的巾帼女将“蒙浅雪”的造型更是让粉丝大呼“好帅”。影视剧真人秀领域均有不错成绩的佟丽娅,可以称得上是“好戏连台”,看来在2017年,“可美可帅”的她能够让期待已久的观众和粉丝大饱眼福了。

  扒得更深,揭得更透,更多不可说的秘事,尽在“凤凰八卦”(微信号:entifengvip),添加免费阅读。

[责任编辑:刘娜LIUNA PK011]

责任编辑:刘娜LIUNA PK011

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

凤凰娱乐官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到:
梁家坪乡 麻陇彝族乡 崇仁县 太平湾 罕井镇
武夷山镇 花园新村 闫庄村村委会 兰埔 硬是
美味早餐加盟 早点加盟车 五芳斋早餐加盟 早点加盟多少钱 早餐早点店加盟
美味早餐加盟 四川特色早点加盟 加盟早点车 特色早餐店加盟 早点小吃店加盟
连锁早餐加盟 北京早点加盟 早餐加盟好项目 特色早点加盟店排行榜 爱心早餐加盟
卖早餐加盟 中式早点加盟 包子早点加盟 早点加盟店10大品牌 卖早餐加盟