https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

http://n5s6kt.sicsworld.com

http://qszysh.ganghuagas.com

http://4kav3z.suvichebq.com

http://z3zpjp.zjntur.com

http://g3id4w.hankoimpex.com

http://oronpv.whylg.com

http://uftysi.jwanjin.com

http://tnkm3g.yuquanled.com

http://uod0hv.nrg-fx.com

http://k3ecw0.fygame.net

新房

楼市“金九”遇冷 40城半月成交环比仅增1%

2018-10-24 09:24
来源:中房网-房产

2018年楼市“金九”未现,楼市降温已经来临。9月上半月易居监测的40城住宅成交环比仅增1%。累计成交面积同比减少16%,降幅较8月上半月收窄8个百分点。

记者走访发现,随着整个市场的降温,武汉楼市也感受到了凉意。例如,已成为武汉楼市风向标的光谷,在其区域的188国际社区在今年一月开盘日光之后,截止目前整个光谷再无日光盘。一些危机感较强的房企已经开始选择打折促销跑量。

中原地产首席分析师张大伟表示,对于四季度的楼市,房价下行苗头已经出现。下一阶段,楼市冲高回落现象逐渐增多,房价调整开始出现从点到区域,热点城市开始逐渐下行,购买力很难再支撑市场继续冲高。

中原地产研究中心统计数据显示,小长假前两日,北京市新建商品住宅签约180套,二手房62套,与7至8月平均水平基本持平。较2016年同期的422套和280套,分别同比下调57%和78%。

除了北京以外,其他城市房地产市场也表现平平。“从目前房地产市场的表现看,部分城市市场确实比较平淡。不过市场过于看空的情绪其实是没有必要的。”易居研究院研究总监严跃进表示,部分城市购房政策非常严厉,符合购房资格的群体相对数量少。此外潜在的购房需求很大,包括刚需和改善,所以支撑市场的动力依然存在。

二维码 扫描上面二维码
移动看资讯
二维码

凤凰网房产天津站

在这里读懂天津楼市

免责声明:本文来自凤凰号,仅代表凤凰号自媒体观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门楼盘

楼盘图
1.65万元/m2
价格待定
1.3万元/m2
1.67万元/m2
1.7万元/m2
价格待定
价格待定
300万元/套
关闭
王褚街道 广宁村 蓬东乡 小莲庄 陈良玉
金谷乡 商县 已更名为蜀山区 稻香湖景 开远
包子早餐加盟 雄州早餐加盟 我想加盟早点 广式早点加盟 健康早餐店加盟
粗粮早餐加盟 早点店加盟 天津早点加盟有哪些 爱心早餐加盟 加盟早点店
卖早点加盟 早餐餐饮加盟 早点小吃店加盟 中式早点快餐加盟 全球加盟网
早餐培训加盟 上海早点 连锁店加盟 北京早点小吃培训加盟 早餐小吃店加盟