https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

http://qzg3mu.hubmao.com

http://cgckya.glyphiqa.com

http://igxc5m.torrecj40.com

http://f0sb86.raczpain.com

http://uwo6ur.tongweiedu.com

http://tsoliq.7dips.com

http://tq0i0u.auctocon.com

http://0xuh9q.biandre.com

http://fnpdqi.typaint.com

http://1ykjsp.joytamil.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
城市广场 柳河县 花戏楼街道 扶贫楼 潮阳
早胜镇 文白村 萨拉赫丁城堡 灵隐 贡久布乡
北京特色早点加盟 特色小吃早点加盟 豆浆早餐加盟 雄州早餐加盟电话 早餐粥车
卖早点加盟 早餐饮品加盟 早点铺加盟 河北早餐加盟 早点来加盟
安徽早餐加盟 油条早餐加盟 全国招商加盟 早餐包子店加盟 早点加盟网
湖北早点加盟 快餐早点加盟 早餐加盟好项目 河南早点加盟 早点餐饮加盟

您当前的位置 : 东北新闻网 >> 房产频道 >> 房产要闻

全国首套房贷款利率微涨

1.80金币 前海蛇口自贸片区管委会副主任、前海管理局副局长、党组成员、机关党委书记王锦侠参加调研。

2018-10-21 09:12  来源:证券日报  
作者:
分享到:

  今年上半年以来,各地严格执行调控措施,全国房价保持平稳。首套房贷款利率平均水平虽然依然“坚挺”,但一直维持在小幅上涨的态势。

  融360监测数据显示,2018年8月份,全国首套房贷款平均利率为5.69%,相当于基准利率的1.161倍,环比上升0.35%,同比去年8月份5.12%的利率上升11.13%,这也是2017年1月份以来连续20个月上涨。

  值得注意的是,首套房贷款利率上升的银行数量减少,持平的银行占较大比例。全国35个城市533家银行中,有40家银行分(支)行首套房贷款利率上升,占比7.50%,较7月份减少7家银行分(支)行;有488家银行分(支)行首套房贷款利率与上月持平,占比为91.56%,为近一年峰值。

  数据显示,8月份,执行首套房贷款基准上浮20%-30%的银行数增多。全国533家银行分(支)行中,有125家银行首套房执行基准利率上浮10%,较7月份减少21家;176家银行首套房执行基准利率上浮15%,增加3家;128家银行首套房执行基准利率上浮20%,增加13家;30家银行首套房执行基准利率上浮25%,增加2家;28家银行首套房执行基准利率上浮30%,增加3家。

  近日,中原地产研究中心发布的数据显示,仅今年8月份,就有45个城市发布了超过55次房地产调控政策,密集程度刷新历史记录,年内累计调控次数高达315次。融360房贷分析师李唯一表示,当前房贷市场政策指向仍以偏紧调控为主,利率、首付、贷款审核均保持偏严态势,预计后期执行利率下降的银行数将会进一步减少,持平及上涨的银行数将会增多,随着利率持平银行数的增加,利率将表现出逐渐稳定的趋势。结合监测的利率数据特点来看,利率保持继续低幅上涨的概率极大。

  李唯一说,“未来,各大城市针对房地产市场的调控会更多更细,监管执行力度也将更大。随着政策的指引、行业的监管以及自身的改善发展,整体市场表现将会更加平稳有序,市场中供需矛盾将会得到较大程度缓解,尤其是解决房屋居住需求的渠道将会变得更加宽广、有效。”

(责编:王赛)
相关报道

碾儿胡同 大兴 铁炉村 华静家园 牙浪乡
邻港尾镇 中山友爱南里 民安街 常袋 三砾

东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
桦川 小河沿大街 静乐 永陵镇 龙须巷
安徽省白湖阀门厂 皮牙子 漕宝路停车场 前屯 北洼路第三社区