https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

http://g5umpm.bpbrats.com

http://mu8knj.appsti.com

http://anqkc6.akamiina.com

http://wzb6g0.blvdsa.com

http://mem1yl.drbcroy.com

http://fianvd.guitrao.com

http://ehar5z.mtbtees.com

http://p1trjw.jewelpixie.com

http://j65dlo.iphacts.com

http://ivtild.zjgdmd.com

当前位置:经济频道首页 > 经济要闻 > 正文

万亿社保基金年化收益8.44%,税收优惠“功不可没”

2018-10-21 16:18:55    第一财经  参与评论()人

日前,人力资源和社会保障部公布了《2018年二季度全国企业年金基金业务数据摘要》(以下简称《摘要》),从业绩上看,在今年上半年A股市场表现不佳、债券市场震荡的情况下,上半年合计加权平均收益率为1.22%。

拉长时间来看,自2000年8月成立以来,社保基金累计投资收益额突破1万亿元,年均投资收益率达到8.44%。

“很多人会疑惑为什么社保基金会做的还不错,除了践行长期投资和资产配置的理念之外,经我们统计发现,这1万亿元是来自投资收益滚存,因为不缴税,社保基金的效益会不断地累计,复利效应像滚雪球一样越滚越大,可见适当的税收安排能够发挥养老资金投资的最大效用,使得养老资金得以充分的保值增值。” 全国社保基金理事会原副理事长、中国证券投资基金业协会养老金专业委员会顾问王忠民表示。

王忠民表示,全国社保基金从成立之初起就拿到了一个最好的国家政策,即其是一个免税主体,所有的投资本金、投资收益免交易税,全部收入滚存到本金,相当于税收的贡献全部都转化为投资的回报率。

有效税收激励是养老金制度平衡、健康发展的重要因素,税收安排逐渐成为养老保障制度设计的核心环节之一,受到各国政府重视。

加强税收政策支持是促进养老金第二、三支柱发展的重要举措。有关专家指出,美国养老金高度发达,没有税收政策支持就没有美国401(k)计划的长足发展,更没有美国基金业的今天。

“税收政策是资源,养老金免税延税比例也是资源,让中国特色的个税制度与中国特色的养老金制度相结合,将有助于实现整个体系的公平与效率。”相关专家认为,在老龄化不断加剧、未富先老、养老金储备不足的压力下,税收支持必不可少。

相关报道:

   

  相关新闻

  小外廊营 独龙江乡 张李村 南胡四队市场 东三经路
  童王 韩大元村委会 一堵墙 利村乡 珠泉路
  北京早点小吃培训加盟 加盟包子 湖北早餐加盟 中式早餐店加盟 上海早点加盟
  四川特色早点加盟 早点加盟店10大品牌 健康早餐加盟 早餐豆浆加盟 早点工程加盟
  早点小吃加盟排行榜 春光早餐加盟 清真早点加盟 中式早餐加盟 早餐馅饼加盟
  早点加盟连锁 双合成早餐加盟 港式早餐加盟 上海早餐加盟 早点来早餐加盟