https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

http://avr7t2.itmcall.com

http://7yyn27.sxdszx.com

http://03oew3.tongweiedu.com

http://thhezx.xturbate.com

http://tju7ay.cyberfart.com

http://i23z2x.itmcall.com

http://7cyxee.joytamil.com

http://g7sg8j.shxfchotel.com

http://ogrvwu.urfatl.com

http://fgeqix.etregis.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 生活服务

辽宁55个公证事项可“最多跑一次”

传奇sf发布 光大银行公告中提到,子公司改革最重要的是有利于丰富理财业务的功能,有利于推动理财业务产品的创新,有利于满足投资者多样化的需求,有利于风险的隔离和理财业务市场的培育,以后可以建立更有效的市场化激励机制。

作者:经淼

2018-10-24 08:58   来源:辽沈晚报  
分享到:

  出生公证、国籍公证、学历公证、收入证明公证等55个事项可最多跑一次。

  辽宁近日公布《辽宁省办理公证事项所需材料目录清单》(以下简称《清单》),全省“最多跑一次”的公证证明事项达到55项。

  对于55个公证事项,只要申请材料齐全,符合法定受理条件,并在公证当事人承诺所提供的证明材料保证真实并承担有关责任情况下,实现让当事人“最多跑一次”。

  最新版《清单》在原目录141项基础上,确认保留公证证明事项104项,并对原来制定的“最多跑一次27项公证事项”进行了再次明确、细化分解,最后确定,在公证当事人承诺所提供的证明材料保证真实并承担有关责任情况下,辽宁“最多跑一次”的公证证明事项可达55项。

  同时,对《清单》中的每项公证事项都增加了“简化程序及创新服务措施”,共六大类措施,使用频率达387次。

  随着公证业务的不断拓展,辽宁未来还将继续出台相应的目录清单。


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
玉皇镇 三号路 城后 马坝镇 永荣公园
禾溪街 双龙水泥厂 常营北路 柳家圪旦 向阳店
连锁店加盟 黑龙江早餐加盟 早餐工程加盟 安徽早餐加盟 早点加盟哪家好
绝味加盟 早点加盟哪家好 黑龙江早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 天津早餐加盟
江苏早餐加盟 雄州早餐加盟电话 加盟早点店 卖早餐加盟 早餐餐饮加盟
新尚早餐加盟 口口香早点加盟 首钢早餐加盟 移动早点加盟 美味早点加盟