https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

http://qjgsxa.adi-xz.com.cn

http://dbbp57.ukdndb.com

http://2fbnjv.herb6.com

http://avfbbn.guyo3d.com

http://wuf9p4.149shop.com

http://c4d32z.ningyujun.com

http://79tzub.suvichebq.com

http://utf4id.fideliles.com

http://c7cjdp.tipparna.com

http://pmv4iy.bpbrats.com

>>您当前的位置:首页 -> 旅游 -> 资讯
山东286个景区免费开放 66个4A级景区降价明显
2018-10-24 14:25:25   来源:人民网

  27日,山东省政府新闻办公室召开新闻发布会。记者从会上获悉,截至目前,山东省实现免费开放的国有景区已达286处。全省10处5A级景区,已有9家推出降价措施,66个国有4A级景区降价明显。

  据介绍,目前,山东省共出台降价方案162个,其中9月份新出台并于10月1日前实施的133个,平均降幅为25%,降幅超过20%的78个,超过30%的48个,超过40%的29个,超过50%的20个。初步匡算,仅通过直接降低景区门票价格,就可年减轻群众门票负担约1.2亿元。

  另外,山东省物价局还创新推行联票制度,推出22个降价方案,平均降幅37.6%,并实行一票多次多日使用制,为游客提供更多的实惠和便利。其中,济南灵岩寺、五峰山、莲台山、大峰山联票价格由145元降为75元,降幅48%;趵突泉与千佛山、济南动物园、济南植物园联票价格由125元降为70元,降幅44%;临沂雪山彩虹谷、天然谷地下画廊、天上王城、沂蒙山根据地、云水禅联票由338元降为169元,降幅50%;临沂地下大峡谷、地下荧光湖、灵泉山联票价格由254元降为127元,降幅50%。

  山东全省共10处5A级景区,已有9家推出降价措施,平均降幅为17.3%。其中,青岛崂山由245元降为180元,烟台蓬莱阁由140元降为120元,潍坊的云门山由80元降为70元,临沂的云蒙景区和龟蒙景区各由80元降为70元。

  同时,66个国有4A级景区降价明显。其中,东营黄河口生态旅游区由90元降为60元、孙子文化园由180元降为120元,淄博原山国家森林公园由50元降为35元,济宁微山湖国家湿地公园由60元降为42元,枣庄熊耳山国家地质公园由80元降为60元,烟台望夫礁、仙境源景区都由45元降为35元,平均降幅达22.8%。

  山东坚持推进国有景区免费工作,对利用公共资源建设的公益性景区,除文物建筑及遗址类博物馆外,公共博物馆、美术馆、纪念馆、爱国主义教育示范基地等一律实行免费开放;积极推动城市休闲公园免费,在前期大明湖、青州古城等一批高品级景区免费的基础上,今年又相继推出济南的园博园、东营的黄河口湿地博物馆等国有景区免费开放。截至目前,全省实现免费开放的国有景区已达286处。

  “在全面推动降低门票价格的同时,我们还制定公布了针对特殊群体的一系列优惠措施,优惠力度大大增加。比如,儿童免票身高从1.2米提高到了1.4米,重度残疾人可免费带一名陪护人员进入景区,高层次人才凭‘山东惠才卡’进入省内3A级以上景区实行免票,老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人全部实行免票优惠,6-18周岁未成年人、全日制本科及以下学历学生实行半票优惠。”山东省物价局党组成员、副局长李东方介绍。(聂俊穹)

【编辑】:李静
【责任编辑】:李金香
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812  合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
乌鲁木齐东路街道 小学 岭山 报国寺社区 胜山镇
敷水镇 望泉寺 过简 西山乡 黄厝新村
新尚早餐加盟 加盟 早点 全球加盟网 早餐工程加盟 粗粮早餐加盟
特色早点小吃加盟 哪家早点加盟好 江西早点加盟 健康早餐加盟 中式早餐店加盟
营养粥加盟 早餐店加盟 健康早餐店加盟 娘家早餐加盟 美味早餐加盟
早点小吃加盟店 早点来加盟 五芳斋早点怎样加盟 早点加盟多少钱 特许加盟