https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

http://ew64si.shtrgtr.com

http://eik6iy.zghaibin.com

http://imq6sk.sdkzz.com

http://8o4syq.raczpain.com

http://kacaaq.far4cars.com

http://eiyw26.devdesco.com

http://wyc0gi.cliczic.com

http://wkayee.zinnheini.com

http://2uk4qw.tatytrade.com

http://k4msuy.xturbate.com

新华网 正文
陕西省短缺药品储备基地启动运营
2018-10-24 08:25:10 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

????????新华社西安9月27日电(记者蔺娟)记者27日从陕西省卫生计生委获悉,陕西省11家短缺药品储备基地日前正式启动运营。储备基地将承担陕西全省短缺药品、急抢救药品和罕见病用药的储备工作,确保药品市场供应。

????????据介绍,陕西省卫生计生委日前与国药控股陕西有限公司、陕西天士力医药有限公司等11家企业签订了《陕西省短缺药品储备基地协议书》。这11家短缺药品储备基地将根据陕西省短缺药品清单,结合市场动态,合理确定储备品种和储备数量,保障短缺药品特别是急抢救药品的高效调剂、及时到位,并定期在陕西省卫生计生委和陕西省药械集中采购平台更新储备信息。

????????同时,陕西省卫生计生委要求做好临床需求侧与生产流通供给侧对接,及时发现医疗卫生机构用药短缺苗头,协商调剂短缺药品,减少因供需双方信息沟通不畅导致的药品短缺。短缺药品储备基地还承担国家短缺药品监测哨点职责,实行短缺药品监测信息每月零报告制度,并具有24小时应急配送能力。

????????此外,陕西还将加强对短缺药品生产和配送企业的监测预警,强化药品及原料药市场监管,依法查处哄抬价格和垄断等各类违法违规行为,并建立失信经营者黑名单制度,对屡查屡犯的短缺药品及原料药垄断案件相关经营者,依法制定禁止其从事医药行业的措施,严格执行药品采购诚信记录和市场清退机制。

+1
【纠错】 责任编辑: 孙慧
新闻评论
加载更多
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线
稻香映金秋
稻香映金秋

?
010030101070000000000000011100001123494181
南王庄乡 道外区 南定镇 炎热 奋斗镇
南通长途车站 下元商场 大关 莲池乡 王佐
加盟 早点 学生早餐加盟 天津早点加盟 舒心早餐加盟 早点加盟车
清真早餐加盟 包子早餐加盟 早餐加盟什么好 酸奶加盟 早餐店加盟
北京早点小吃加盟店 早餐类加盟 烤肉加盟 早餐配送加盟 早餐粥车
加盟早点车 书店加盟 全球加盟网 早餐包子店加盟 投资加盟店