https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

http://rs7en6.cnyslp.cc

http://hagmnv.whylg.com

http://g3i70w.cg724.com

http://ykduwm.7dips.com

http://7w30i8.dnfsfkfw.com

http://0sj1hx.qdjlgm.com

http://h8zgpf.akamiina.com

http://ab3lwx.tongweiedu.com

http://uwwqrh.cyberfart.com

http://ypguwe.jsrszm.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网隆林部门乡镇—正文
山上养土鸡 何愁不致富
来源:百色新闻网 作者:戴天敏 发布时间:2018-10-24 17:22:18

????□百色新闻网通讯员?戴天敏

????近日,笔者随领导到田林县潞城瑶族乡丰防村开展脱贫攻坚工作督查,当驱车进入丰防村,只见公路两旁山坡上都搭建有数个养鸡棚,棚内四周不断传来公鸡的“咕咕声”、母鸡的“歌塔”声,公路上,不时看见有摩托车驮着装满鸡笼的土鸡往县城穿梭。真是山上土鸡成群,路上人来人往,用欢乐满山坡来形容是最适当不过了。

????在丰防村村部,笔者见到了养鸡带头人邓金亮,家住丰防村村部旁,是村里的计生专干,全家有5口人,两个劳动力。2016年,南宁銀翔公司的养殖老板到田林县丰防村考察后,认为该村山清水秀,气候适宜,是养殖土鸡的理想之地。当时的老板找到邓金亮,提出由公司进行搭建鸡棚,并提供鸡苗,饲料和技术指导,由邓金亮负责提供养殖场地和管理饲养土鸡。这样的好机会,邓金亮求之不得,于是,立即与銀翔公司的养殖老板签订了合同,邓金亮还找到本村的李志方、罗文兴、腊正兵三个贫困户共同参与养鸡。2016年8月,公司老板第一次引进14000只鸡苗在山上放养,由于邓金亮与李志方、罗文兴、腊正兵在山上安菅扎寨,严格按技术要求管理,鸡苗长势良好,年底,这批土鸡出售后,公司老板返还邓金亮,、李志方、罗文兴、腊正兵共7.5万元,他们初步尝到了养鸡收入的甜头。

????2017年以来,邓金亮他们坚持与老板合作,在原来的基础上还扩大了两个养鸡场,先后出栏了4批共6万多只土鸡,收入超过20万元,在邓金亮的带动下,李志方、罗文兴、腊正兵3个贫困户很快就摆脱了贫困,过上了幸福生活。

????“我们养鸡有赚头后,其他农户也纷纷与銀翔公司老板签订合同,加入到养鸡行列,目前,全村养鸡专业户已达16家,参与人员近100人,我村可以说是田林县的养鸡专业村了。”邓金亮乐滋滋地说道。

(网络编辑:莫秀艳)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
隆林工商局就“ ...
隆林消防“拉网 ...
金钟山乡:转移 ...
金钟山乡弄八村 ...
一政府办公楼“ ...
者保乡出实招狠 ...
隆林重拳出击严 ...
隆林科技特派员 ...
 
 
 
  推荐图片
亲人见证荣光!武警 ...
  推荐新闻
· 山上养土鸡 何愁不致富
· 桠杈以“三个抓好”扎实脱贫攻坚
· 新州镇:养蚕技术入村 助推群众脱贫
· 隆林工商局就“流量不限量”广告集体约谈电 ...
· 沙梨乡举行“新时代的摩托车讲习队”授旗活动
· 蛇场乡多举措推进“百日攻坚” 加快实现精准...
· 隆林审计局挂点帮扶沙梨乡开冲村成效喜人
· 蛇场乡多举措推进党建主体责任落实整改工作
· 革步乡打造新型计生队伍
· 革步乡:脱贫抓党建 党建促脱贫
· 蛇场乡多措并举全力做好2018征兵工作
· 隆林消防“拉网式”上门检查 为重点单位“把...
· 蛇场乡多措并举推进党建示范带建设
· 金钟山乡:转移就业有出路,脱贫致富多条路
· 革步乡强力打击“两非”违法行为
· 革步乡:“两癌筛查及保险”宣传进村入户
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

百源 河北省霸州市胜芳镇民强街 白河县苗圃 天地公 金谊河桥
万全县 商周遗址 海泰华科六路 有子山 麻莲乡
豆浆早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐加盟什么好 北京早点加盟 早点加盟哪家好
爱心早餐加盟 灯饰加盟 上海早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 河南早点加盟
天津早餐加盟 移动早点加盟 特色早点加盟店 早点加盟店10大品牌 早餐豆腐脑加盟
加盟早点店 早餐亭加盟 健康早餐店加盟 早点车加盟 早点铺加盟