https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

http://jiqs3c.fastwinbt.com

http://4afonz.bamiad.com

http://hitzy2.jxuypl.com

http://7m0tx2.jisusj.com

http://7xu7nb.itfigs.com

http://wsez8f.hzspln.com

http://sq7fem.yiyuan566.com

http://xbmzzm.qianlle.com

http://tuizxh.aotuwei.com

http://99jkhu.hzspln.com

新华网 正文
8月B级车:迈腾重回榜首 凯美瑞、雅阁强势跟随
2018-10-24 12:33:31 来源: 经济日报-中国经济网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 8月份合资B级车市场有六款竞品销量过万,整体表现可谓抢眼。迈腾在7月份意外丢掉冠军后,8月重回榜首,累计销量优势明显,全年夺冠希望很大。凯美瑞和雅阁,从去年广州车展开始,陆续经历全新换代,新品效应逐月明显,继续以单月1.5万辆左右的成绩,紧跟迈腾。

 即将在今年迎来“蜕变”的帕萨特,销量起伏较大,月均1.2万辆属正常表现;在日系三强中,天籁的表现不温不火,月均销量接近万辆,据称2019年将迎来全新换代;至于今年以来表现欠佳的名图和蒙迪欧,前者表现略有起色,后者依旧状态低迷,全年恐难逆转。

 合资B级车在8月份的表现可圈可点,一方面逆势上扬,在车市低迷、甚至“负增长”的大环境下,仍能保持同比3%的增幅;另一方面,六款竞品车型单月销量过万,说明该细分市场保持着旺盛的竞争力,尤其是二、三名之争,依然悬念迭出。

 迈腾夺冠优势明显 帕萨特迎接“换代”

 据中汽协发布的数据,8月,我国汽车生产200万辆,同比下降4.4%,环比下降2.1%;销售210.3万辆,同比下降3.8%,环比上升11.3%。综合1-8月,我国汽车累计产销比上年同期分别增长2.8%和3.5%,车市整体步入寒冰期。相比之下,合资B级车市场的表现却明显活跃。

 一汽-大众迈腾

 以迈腾为例,其最近两年的表现,可以用稳如磐石来形容,其合资B级车榜首的地位,无人能撼动。今年1-8月,迈腾累计销售162849辆,月均销量超2万辆,虽然在7月份被“同门兄弟”——帕萨特“偷袭”,但整体优势明显,全年夺冠希望很大。

 经济日报-中国经济网记者,曾多次探访一汽-大众经销商和供应商,普遍了解的情况是:迈腾的年轻化设计和全新生产平台,保障了强大的产品力;同时,在销售和服务等环节,紧抓落实,突出旗舰车型的高品质定位。

 帕萨特曾出人意料地在7月份力压迈腾,夺得销量冠军,但据经济日报-中国经济网记者了解,主要是因为车型换代时间节点临近,渠道在增加库存,确保后期平稳过渡。全新帕萨特预计于今年4季度上市,新车基于MQB平台打造,综合实力有望继续提升。

 凯美瑞、雅阁增势强劲 天籁老而弥坚

 从去年广州车展开始,凯美瑞和雅阁陆续迎来全新换代,“新品效应”逐月释放,目前这两款产品增势明显,已连续三个月销量维持在1.5万辆左右,大有冲击帕萨特,夺取全年合资B级车“榜眼”的势头。

 广汽丰田凯美瑞

 尤其是新一代凯美瑞,上市至今,其市场表现一直为外界所关注,在告别了最初的低迷和爬坡后,目前销量增幅明显,对其“年轻化”设计风格的讨论,也赞誉颇多。今年1-8月,凯美瑞累计销售107927辆,同比增长超50%。

 乘联会秘书长崔东树在接受采访时曾表示:“新车效应”对于中国市场而言十分有效,中国的消费者仍然处于“喜新厌旧”的非理性阶段,尤其是对增加配置、价格下调等手段,较为敏感。另外,中级车市场目前竞争十分激烈,选择范围广,新车换代的关注度也很高。

 相比之下,处在生命周期末端的天籁,也算老而弥坚,今年1-8月份,累计销售74566辆,月均销售接近万辆,表现稳定。同时,天籁的表现也常常能“卡住”美系竞品,并成为“万辆俱乐部”的分水岭。

 名图延续低迷 蒙迪欧“队尾站岗”

 在合资B级车的美系、韩系阵营中,君威、名图和迈瑞宝,一直互有攻守,虽然去年有“黑马”——马自达阿特兹崛起,但整体来看,排位和影响力已基本形成:君威剑拔弩张,8月销量超9千辆,具有冲击“万辆俱乐部”的实力;迈瑞宝的价格优惠力度较大,主打性价比;名图今年的表现起伏不定,最近两个月表现低迷。

 北京现代名图

 今年1-8月,北京现代名图累计销售79255辆,同比下滑超三成,虽然上半年表现有所起色,但7、8两个月跌幅明显,销量分别为2045辆、5432辆。据了解,北京现代上半年为了实现“逆转”,终端库存上升明显,7、8两个月进入渠道调整期,下滑也在情理之中。

 值得一提的是,换代后的一汽-大众CC,销量正在逐月爬升,凭借神似奥迪A7的外观设计,以及全面的配置提升,全新CC正在找回节奏,并有望冲击月均3千辆大关。

 连续“垫底”的长安福特蒙迪欧,依旧没有起色,8月仅销售1584辆,从一个侧面再度印证了长安福特目前的悲惨境遇。目前业界对其关注颇高,能否持续有新车投放?团队高层变动和整合,能否取得效果?种种疑问,拭目以待。(经济日报-中国经济网 记者黄春棉)

+1
【纠错】 责任编辑: 赵延心
新闻评论
加载更多
金秋草原乌拉盖
金秋草原乌拉盖
江苏扬州:稻谷香 秋意浓
江苏扬州:稻谷香 秋意浓
流光溢彩照古城
流光溢彩照古城
金秋时节田间忙
金秋时节田间忙

?
010020010010000000000000011100001123470083
民桥南街 泥湾村 长滩 四川龙泉驿区平安镇 鹤壁市鹤山区
许河乡 静观镇 九龙县 普诗乡 崔久乡
早餐工程加盟 小投资加盟店 北京早点小吃加盟店 移动早餐加盟 北京特色早点加盟
自助早餐加盟 连锁店加盟 特色早点小吃加盟 爱心早餐加盟 北京特色早点加盟
特色早点小吃加盟 早点加盟网 春光早点工程加盟 早点快餐店加盟 黑龙江早餐加盟
北京早餐车加盟 广式早点加盟 早餐早点店加盟 特色早餐 粗粮早餐加盟