https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

http://xjaigd.kidsphp.com

http://yxuxqd.magnetsh.com

http://4s5fyk.whylg.com

http://sqyykx.ynieb.com

http://54dn6b.gpbhatia.com

http://igsjxu.ganghuagas.com

http://08ovyp.gbvh.com.cn

http://reca6b.lodifarm.com

http://at01me.china-laiyi.com

http://0fxhfm.glyphiqa.com

当前位置: 深圳新闻网首页>首页社区新闻>各区要闻>

“开门治水” 布吉街道邀网友体验“当河长”呵护生命之源

条评论立即评论

“开门治水” 布吉街道邀网友体验“当河长”呵护生命之源

分享
人工智能朗读:

9月26日上午,布吉街道联合深圳新闻网、龙岗新闻网开展“当一天河长”网友体验活动,邀请深网网友到布吉河(龙岗段)沿岸走一走、看一看,并选取深圳东站段以及粤宝路桥上游段两个布吉河(龙岗段)综合整治工程点,请网友实地到河岸边、整治现场,近距离查看身边“母亲河”的新貌,关注该河治理的“前世今生”。

奇迹私服战士加点比例 今晨,四川盆地南部、贵州东部、湖南西部及东部、北部等地部分地区出现能见度不足1000米的雾。

9月26日上午,布吉街道联合深圳新闻网、龙岗新闻网开展“当一天河长”网友体验活动。

网友们化身“河长”,与街道和社区的“河长”们一同巡河。

网友们了解布吉河(龙岗段)深圳东站段综合整治情况。

合影。

深圳新闻网9月26日讯(记者  李云云  通讯员  苏之程  林素珠  冼余汉)2018年是治水提质“大会战、大建设”之年,也是深圳全面推行河长制、落实中央环保督查整改的关键一年。居民身边的河流治理得怎么样?河清岸绿目标什么时候能实现?市民能身体力行做些什么来共同呵护“母亲河”?

9月26日上午,布吉街道联合深圳新闻网、龙岗新闻网开展“当一天河长”网友体验活动,邀请深网网友到布吉河(龙岗段)沿岸走一走、看一看,并选取深圳东站段以及粤宝路桥上游段两个布吉河(龙岗段)综合整治工程点,请网友实地到河岸边、整治现场,近距离查看身边“母亲河”的新貌,关注该河治理的“前世今生”。

活动中,网友们还化身“河长”,与街道和社区的“河长”们一同巡河,了解“河长”们日常工作内容,在巡河过程中激发治水之感、发现河流之美,用脚步丈量布吉居民的“生命之源”。同时,布吉街道坚持“开门治水”,开诚布公地请网友为布吉河的治理出谋划策,引发市民对于家园呵护意识的共鸣,达到全民共治的效果。

网友到河岸边见证布吉“母亲河”完美蜕变

作为全市主要铁路客运枢纽之一的深圳东站,平常来往客流密集,依站而过的布吉河(龙岗段)深圳东站河段也成为深圳的“城市窗口”之一。当天的活动中,网友参观的第一站便是这里。

现场,细水潺潺之上,施工单位正在紧张施工中。据介绍,根据设计规划,该河段将通过补水在右岸岸坡上形成跌差跌瀑或水幕,有效隔绝火车站噪音或掩暗涵口,丰富城市水体形态。同时河床底部将用大石块铺就,河底清淤工程也即将进行,整体工程预计今年年底完工。未来,这里迎来送往深圳东站旅客的,将会是一个绿草茵茵、水幕映帘的小公园,成为布吉河一道亮丽的“城市窗口”景观。

活动第二站则位于布吉河(龙岗段)粤宝路桥上游。根据治理方案,这里将建分洪工程2处,并进行河道拓宽和堤岸加固改造,同时进行截污和补水工程。不久后,这个河段流淌的将会是清澈见底的河水。

从水质尚待改善的“黑水”到清水,再至未来的城市景观,活动中,网友们亲眼见证了布吉河(龙岗段)综合治理前后的巨大变化,引来网友们一片惊叹。“工程最大的难点是什么?”“还要多长时间可以完工?”在参观过程中,网友们还不时发问,就河流治理过程中的工程特点、重点、难点积极与布吉治河工作人员交流互动,了解更多治河细节。

布吉街道的社区“河长”为网友们介绍巡河工作。

网友化身“河长”巡河做生命之源的“守护者”

今年9月18日,广东省全面推行河长制工作领导小组第一次会议召开。会前,省委书记、省第一总河长李希,省长、省总河长马兴瑞正式签发2018年第1号广东省总河长令。在全省江河湖库全面开展清理非法排污口、清理水面漂浮物、清理底泥污染物、清理河湖障碍物、清理涉河湖违法违建“五清”专项行动。值得关注的是,《动员令》从省级层面明确了各级河长的巡河频次。

据了解,为打赢治水提质攻坚战,给市民营造河清岸绿的清净家园,全面落实“河长制”,龙岗区布吉街道确定将辖区内“一河四水”全部纳入河长制,并形成市、区、街道、社区四级“河长体系”。

据统计,目前,布吉街道级河长共5名,每人每月至少巡查两次河道;社区级河长共10名,每个社区河长每周至少巡查一次河道;还有众多“民间河长”、民间警长、河长办工作人员等共同为河流整治操持奔波,成为治水提质工作的一股重要力量。

今年上半年,布吉街道级河长共巡河57次,社区级河长巡河209次,两级河长巡查、上报问题161宗,对这些问题街道河长办100%完成协调处置。活动当天,布吉街道10个社区还分别发动辖区社区级河长、民间河长、民间警长、河长制专员巡河40人次,发放治水提质宣传折页约12000份,形成良好的全民参与治水氛围。

众多工作中,巡河是“河长”工作内容的重要一部分。“河长”们到底何如何巡河?巡河过程中如果发现问题怎么办?如何解决?为了解答这些疑问,此次活动还特邀网友们当起了“河长”,与布吉街道、社区、民间“河长”们一同巡河,了解“河长”巡河工作内容,当起了布吉河贴心的“守护者”。

按频次巡河,使用“智慧河长”系统,随时发现问题及时上报,还会有专人前来解决这些,“河长们”巡河工作看似细小,却对河流的长期管养起着重要的作用。了解情况后,网友们称赞,“‘河长’们巡河工作,可以说是科技治水的典范,对有河流长期有效管理有重要的积极作用。”

网友们到布吉“河未来”U站,与“河小二”义工们交流。

与义工们合影留念。

当起“治水宣传员”网友们感触良多纷纷献计献策

作为“治水”工作的一项特色,布吉街道还依托位于粤宝路上的“河未来”U站,打造治水志愿服务阵地和宣教阵地,委任骨干五星级义工作为布吉河街道级“河长”,建立“河小二”义工队,在各社区、企业、学校开展多种形式治水提质政策宣传、爱水节水理念宣教。活动中,网友们还到“河未来”U站,与“河小二”义工们交流。

从河流治理的全过程、布吉街道各部门联动机制,到河流治理过程中的众多难点,再到未来治河成效,经过一上午的参观、巡河、交流,网友们为布吉街道治水工作和取得的成效纷纷点赞,并积极就治水工作献计献策。

“治水工作应该是一个系统工程,政府部门是一个引子,应该全民都参与进来,贡献自己的力量。”网友王爱军认为,作为市民,每个人都应该从自己做起,从力所能及的小事做起,不乱扔垃圾、不污染河水,共同维护河流的长治水清。对此次网友活动,王爱军表示为网友和政府部门搭建了一次沟通的平台,直接让网友面对治河全过程,“非常好!”

“我今天了解到,其实河流治理不是一个部门的事情,而是牵涉到很多个部门,需要联合治理,布吉河治理能取得这样的效果,很不容易。”网友赖香梅为布吉街道治水工作点赞。她说,治河工作不能一蹴而就,应该多理解多支持,也期待布吉河(龙岗段)未来水更清、河更美。

网友为布吉治水工作点赞。

构建社会治理“共建、共治、共享”机制坚决打赢治水“攻坚战”

水污染问题被认为是深圳市高质量全面建成小康社会的最大短板,市委市政府将水污染防治作为当前全市最大民生工程。

布吉河综合整治工程在布吉街道辖区范围内包括布吉河干流1.77km、水径水(德兴箱涵段)1.4km、大芬水2.26km、塘径水(花卉世界段)0.98km,主要建设内容包括河道防洪工程、水质改善工程、水生态修复工程,项目总投资约8.5亿元。按照要求,该工程要于今年年底前完成主体工程建设。截止至8月16日累计完成投资约25443万元,累计完成总形象进度约47.2%。

“治水提质”过程中,布吉街道坚持“开门治水”,引导和鼓励社会公众参与河湖治理,形成社会各方广泛参与的治水格局。包括因地制宜设立“党员河长”“企业家河长”“网民互动河长”等类型多样的“民间河长”,参与河道巡查、垃圾清理、治水宣传等工作。建立和完善公众参与平台,对河长制相关事项,明确公众参与的要求与程序,有效对接政府决策和公众诉求。

布吉街道相关负责人表示,此次网友活动的开展,旨在搭建起街道、社区、市民、网友、社会力量等之间的沟通平台,共同参与到治水提质的工作中,强化群众的家园意识,探索构建社会治理“共建、共治、共享”机制模式,推进社会治理能力现代化。欢迎网友们积极献言献策,为布吉治水出“金点子”,共同为美好家园献力。


[责任编辑:叶玉燕]
乙湖塘村 新阿图什县 昆明经济技术开发区 洞头 闵行区
花莲县 麦西来甫 宗别立镇 拉萨市 星子镇
早餐工程加盟 特色早点小吃加盟 豆浆早餐加盟 早点铺加盟 早点小吃加盟网
知名早餐加盟 天津早点加盟有哪些 粗粮早餐加盟 早点面条加盟 早点餐饮加盟
养生早餐加盟 北京早点摊加盟 早餐 加盟 四川早点加盟 早餐豆浆加盟
全国连锁加盟 山东早点加盟 早餐早点店加盟 卖早餐加盟 特色早点加盟店排行榜