https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

http://b570vt.fmzddz.com

http://bpnang.obesipatia.com

http://jmytw5.ynieb.com

http://a1rvtg.jyzzlm.com

http://ycju0h.cq-sunkin.com.cn

http://i1kw75.obesipatia.com

http://gfrob0.quxieren.com

http://zh5qpb.xiangyuncn.com

http://psvym6.qdjlgm.com

http://ehj6eq.ado2015.com

您所在位置:首页  >  楼市 > 正文

2018中国房地产企业 品牌价值50强揭晓

2018-10-24 07:02 来源:南宁新闻网-南宁晚报 作者:张莹
三剑客奇迹私服网站   江苏省委常委、宣传部部长、统战部部长王燕文出席会议并讲话管伟法摄  人民网淮安3月23日电(记者吴纪攀)淮安恩来干部学院里的海棠含苞待放,周恩来与中华民族伟大复兴研讨会23日在这里举行。

  9月18日,“2018中国房地产企业品牌价值高峰论坛暨房企品牌价值测评成果发布会”在杭州举行。本次测评成果发布会上发布了《2018中国房地产企业品牌价值测评研究报告》,及2018中国房地产开发企业品牌价值50强、区域10强、物业管理企业品牌价值50强、供应商品牌系列5强等榜单。其中,中海、恒大和万科分别以586亿元、483亿元和440亿元品牌价值,继续蝉联2018中国房地产开发企业品牌价值排行榜前三强。

  从近两年中国房地产品牌价值20强榜单来看,2017—2018年连续两次入选20强的企业共有18家,换榜率为10%。其中,新晋的20强企业为绿城和正荣。品牌企业凭借强劲的销售表现和运营能力持续占据领先优势。

  中海地产继续保持稳中求进的品牌经营策略,维持了低三费费用率、低杠杆率、低融资成本,财务结构稳健,盈利水平再上一个台阶。中国恒大在“规模+效益型”战略和“三低一高”经营模式的指导思想下,转型效果显著,规模和效益齐头并进,表现抢眼。万科的盈利能力也显著提升,除房地产主业外,万科目前在物业管理、长租公寓、商业地产、物流仓储、滑雪度假等地产相关的多领域加速发展。

  随着房地产行业集中度进一步提升,强势品牌效应放大,品牌房企依托自身品牌、产品、资源整合等优势,通过高周转和全国化的布局战略实现逆势扩张,达到规模新高度,强者恒强态势将愈加显著。测评报告指出,未来,房企新的增长模式将逐渐转变,精细化、专业化、高质量的增长将成为新的增长模式;在规模化之外,资源将向高质量、高美誉度企业和品牌倾斜;多元战略之下,行业转型明显,房企也面临从开发到运营和服务的角色之变。

  

编辑:黎南茜


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
范家寨乡 常州道靖泰里栋 图吉日格 花树坑 一五六队
菱角堰 紫罗綦家 罗埠村 昂格特勒克乡 七里河街道
上海早点加盟 灯饰加盟 早餐加盟开店 山东早点加盟 加盟特色早点
早点加盟好项目 早餐豆浆加盟 河南早点加盟 河北早餐加盟 移动早点加盟
娘家早点车怎么加盟 早餐加盟开店 早餐工程加盟 北京早点车加盟 上海早餐加盟
早餐包子加盟 早点加盟连锁店 加盟早点 移动早餐加盟 早餐粥车加盟