https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

http://mpl5q7.yoguoshu.com

http://jvvc7y.qianlle.com

http://k9hzji.saffilo.com

http://494xin.akamiina.com

http://tffiut.tatytrade.com

http://ugcx2t.zjgdmd.com

http://5k0tzz.npa911.com

http://bn9am2.simplify8.com

http://scwagd.91qiumoji.cn

http://3mlufu.xturbate.com

新华网 正文
曾中头奖 如今再获排列玩法奖金60.4万元
2018-10-24 09:10:15 来源: 羊城晚报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  排列3、排列5玩法一直深受广大彩民的青睐,头奖也是频频中出。

  9月17日,揭阳市普宁一位幸运彩民实现双丰收:喜中18253期排列5一等奖5注,奖金50万元;此外,排列3直选100倍,奖金10.4万元,将60.4万元总奖金收入囊中。开奖第二天,幸运儿杨先生已现身市体彩中心领走奖金。据了解,这是他继今年8月中得排列玩法头奖后再次领取排列5头奖。

  杨先生是一位坚持购彩十余年的忠实彩民,位于普宁市斗门村的4420020145号投注站就是他经常去的幸运站点。杨先生说:“当天我到店里查看走势图,特别看好近几期较冷门的号码8 5 2,果断确定第一位号码8,第二位号码5,第三位号码 2,第四位结合走势选择了号码0 1 5 6 7 8 9,最后一位选择了号码 0-9,组成排列五定位复式票投注后,又取号码8 5 2打了2张排列三50倍的直选票投注。”

  结果,当晚排列5开奖号码为8 5 2 8 2,凭着准确投注的五张体育彩票,杨先生一箭双雕,分别中得排列3玩法10.4万元和排列5玩法50万元。

  至于奖金的使用,杨先生说,想过种种用法,目前还没想好,但一定会继续做个支持公益体彩的快乐购彩者,平时购买体育彩票也不只为中奖,而是对公益事业的一份热爱。

+1
【纠错】 责任编辑: 吴诗萌
新闻评论
加载更多
农田里的秋虫私语
农田里的秋虫私语
明月照中秋
明月照中秋
壮阔的西江黄金水道
壮阔的西江黄金水道
北京:赏民俗 过中秋
北京:赏民俗 过中秋

?
010030101140000000000000011100001123476786
井峪 两江乡 北极镇 商业街社区 夫子河镇
拓石镇 寒梁村 香巴拉镇 侯东仪村 新阳街
早点来早餐加盟 加盟放心早点 早餐包子加盟 北京早点小吃加盟店 特许加盟
广式早点加盟 传统早餐店加盟 早点小吃加盟网 早点店加盟 天津早点加盟
天津早点加盟有哪些 广式早点加盟 早餐粥加盟 我想加盟早点 上海早餐车加盟
河北早餐加盟 早点连锁加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐店 加盟 早餐加盟排行榜