https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

http://2rdp7p.obesipatia.com

http://uf2ywb.cyberfart.com

http://xsegf4.oudano.com

http://xqcupd.cpalginet.com

http://ro22qb.fslehong.com

http://wxkyzj.nikandgo.com

http://rivx7f.npa911.com

http://jkbmma.xturbate.com

http://09wqrb.xghuodai.com

http://avl4ma.hzltjz.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>本网原创 正文

“建行惠懂你”APP为小微企业提供一站式信贷服务

http://www.huanbohainews.com.cn.rlachile.com 2018-10-21 15:27 来源: 环渤海新闻网
热血传奇私服 消费股、银行股表现低迷,拖累上证指数下跌近1%。

“建行惠懂你”APP上线发布会现场

“建行惠懂你”APP上线发布会现场

“建行惠懂你”APP上线发布会现场

  环渤海新闻网消息 9月27日,由中国建设银行唐山分行主办,唐山市工商联协办的“建行惠懂你”APP上线发布会在盛世花园酒店成功举行。本次发布会的举办表明了建设银行践行普惠,服务小微,借助金融科技手段,拓展金融服务广度和深度,千方百计降低小微企业融资成本,用专业与担当为百姓安居乐业服务的态度。

  据悉,今年5月,建设银行召开普惠金融战略启动大会,明确将普惠金融作为全行战略,以金融科技为支撑,运用互联网思维,创新服务模式,强化“五专”经营机制建设,促进普惠金融业务高速高质高效发展。

  据建设银行唐山分行负责人介绍,建设银行唐山分行因地制宜,将支持小微企业作为服务我市实体经济、实现自身战略转型的重要举措,不断创新金融产品和服务方式,持续提升小微企业服务能力和水平,不断扩大金融服务的覆盖面,为来自百货零售、商务服务、农林牧渔等180多个行业的小微企业提供信贷支持。截至2018年8月底,建设银行唐山分行普惠金融贷款余额17亿元,累计为超过2万户小微企业提供信贷资金支持。

  过去,银行服务小微企业主要靠传统人工操作,运营成本高,办理时间长,服务覆盖面窄,客户不满意,银行也很难形成可复制可持续的商业模式。随着金融科技的进步,科技力量颠覆了传统的“二八”定律,金融科技赋能普惠金融,建设银行以平台经营、数据经营为突破口,由单一提供金融产品到搭建外部交互开放、内部充分整合的平台,为市场和客户提供深度服务。在此背景下,“建行惠懂你”APP应运而生。

  据介绍,“建行惠懂你”APP智能服务利用互联网、大数据、生物识别等技术,创新推出“互联网获客+全线上信贷业务流程”业务新模式集成了额度试算、预约开户、贷款申请、支用还款、指数调查问卷等功能,具有开放式获客、一站式办理、智能化风控等特点,是建设银行送金融服务上门的一项重大创新举措。

  “建行惠懂你”APP能够随时查看建行小微企业信贷产品信息,无需登录,只需要填写企业名称全称,勾选行业,填写企业上年度经营收入以及近1年企业纳税总额,选择性录入房产信息,就可试算出贷款额度,提前了解在建行可贷金额。符合条件的客户可立即办理贷款,全流程在线操作,从申请到贷款支用只需几分钟。为了匹配小微企业“小、频、急”的资金需求特点,“建行惠懂你”APP可实现在贷款合同有效期内随借随还、循环支用,极大的提高了融资效率,充分满足了小微企业融资需求,降低了企业融资成本。

  “建行惠懂你”APP的上线,打破时间空间限制,将融资服务与小微企业生产经营场景有机结合,让银行服务触手可及,懂你所需,贷你所想。建设银行将坚持以服务实体经济为核心,持续推进普惠金融与金融科技战略,护航小微企业壮大成长,惠企民生,让金融更有温度。

编辑: 许云姣
.
相关新闻:
唐山整治"一区三边"违建行动进度表(截止11月10日)   17-11-13
唐山整治"一区三边"违建行动进度表(截至10月20日)   17-10-24
唐山高新区与建行唐山行签50亿元产业基金合作协议   16-05-27
警惕以建行卡兑换积分为名的诈骗活动   15-12-23
建行积分可兑换现金? 小心有诈!(组图)   15-11-23
图片
 
综合新闻>>
·唐山限行提示:9月28日限行尾号"2"和"7"
·唐山选手在“冀青春”青年创业创新大赛上获佳绩
·唐山车务段增开7列旅客列车
·唐山站将加开4对临客
·唐秦两地携手开启滦河生态环境治理公益诉讼新模式
·唐山:10月份10场招聘会等你来
·“智慧海事”推动港航经济发展
·南湖闭园梳妆 “十一”惊艳亮相(组图)
·“十一”游南湖 舒适又便捷
·璀璨灯光秀将点亮南湖之夜
社会>>
·国家防总部署防御台风“潭美”
·北京市6家景区门票价格下调
·青少年读写连续用眼不宜超40分钟
·《英烈保护法》亮剑网络“恶搞”
·王杜鹃:带领“国产盾构”走出国门
·【进博会手绘系列二】关于博览会 你不知道的那些事
·【中国梦·践行者】中国首部小提琴协奏曲《梁祝》首演者:《梁祝》让小提琴"说"了中国话
·中秋假日期间 全国接待国内游客9790万人次
·华南西南等地将有强对流天气 部分地区有短时强降水
·中秋假期接待国内游客9790万人次
 
热点新闻
·唐山市民即日起用银联云支付可享受1分钱乘公交(图)
·唐山首届农民丰收节暨花乡果巷秋季采摘徒步大会启动
·中秋、国庆佳节将至 唐山各商场、超市购销两旺(图)
·唐山在全省率先迈入“公交移动支付新时代”
·唐山:路北项目建设势头强劲今年已签约项目53个合同
·唐山市食药监局集中约谈4家网络订餐平台负责人
·张秀新当选唐山市路南区人民政府区长
·唐山召开政法系统扫黑除恶专项斗争业务培训会(图)
·美国杜克大学学者来唐讲学(图)
·唐山工人医院举办市内分泌糖尿病年会(图)
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
阎寨北村 源福花园 洛车乡 博爱家园 胜利路街道
东槐里胡同 天佑城 汉阴县 乌江路 浒山街道
早餐店加盟 早餐加盟品牌 健康早点加盟 早点来早餐加盟 雄州早餐怎么加盟
包子早餐加盟 早点铺加盟 早餐免费加盟 豆浆早餐加盟 早餐粥车
特色早餐 娘家早点车怎么加盟 早餐免费加盟 北方早餐加盟 早餐加盟费用
早餐店加盟哪家好 早餐包子加盟 亿家乐早餐加盟 特色早点加盟店排行榜 早餐豆浆加盟