https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

http://hv1jxt.bhxwjy.com

http://cur5fn.289report.com

http://usk0ow.dushisuanlafen.cn

http://ng6vcp.tgltour.com

http://1q1skn.sxdszx.com

http://nq6reh.buzzfiol.com

http://num73a.tgltour.com

http://v4sqo5.simplify8.com

http://uiz0jw.fmcflagbag.com

http://0y5xvm.quxieren.com

男性福音!每天吃坚果可改善精子质量

奇迹mu装备镶嵌   八成险企参与互联网保险  报告显示,2017年互联网人身保险市场经营主体较为稳定,共有61家人身险公司开展,占人身险会员公司总数的八成,其中中资公司39家,外资公司22家。

2018-10-2409:30  来源:人民网-健康时报
 
原标题:男性福音!每天吃坚果可改善精子质量

BBC报道称,一项研究表明,经常吃坚果能够显著改善年轻男性精子的健康状况。科学家们发现,男性坚持每天吃两把混合杏仁,榛子和核桃,14周后可改善他们的精子数量。

据悉,这项研究的背景是西方男性精子数量下降,数据显示大约七分之一的夫妇难以怀孕,而其中约40-50%的不孕症病例可归因于男性。科学家认为西方男性精子质量下降与污染,吸烟以及饮食有关,而健康的饮食可以提高受孕几率。

科学家将119名年龄在18至35岁之间的健康男性随机分为两组:一组每天在正常饮食中加入60克(2盎司)坚果,而另一组没有改变他们吃得东西。

结果显示,坚果组的人精子质量得到了有限改善:精子数量(count)、活力(vitality)、运动性(motility)和形态学(morphology)都有显著改善,分别提高了14%、4%、6%以及1%。值得一提的是,这4项指标都是WHO列出的衡量精子质量的参数,与男性的生育能力有关。

专家表示,该研究还证实了富含omega-3脂肪酸,抗氧化剂和B族维生素叶酸的饮食可以提高生育能力。因为坚果中多含有许多这些营养素。该项研究的领导者西班牙Rovira i Virgili大学的Albert Salas-Huetos博士表示,“遵循健康的饮食模式可能有助于受孕。”

然而,有研究人员对这个结果提出质疑,表示该研究中参与者都是健康的、明显具有生育能力的男性。坚果对生育困难的男性的潜在益处还有待进一步研究。谢菲尔德大学男科学教授Allan Pacey没有参与这项研究,他表示,坚果组中的男性也可能对他们的生活做出了其他积极的改变,但是并没有被考虑到这项研究。

伦敦盖伊医院前顾问临床胚胎学家弗吉尼亚博尔顿博士说,这项研究结果“在学术上很有趣”,但不可能说它们在提高怀孕几率方面会有什么影响。她补充说:“但与此同时,在我们得到问题答案之前,我们都应该鼓励所有患者停止饮酒,戒烟,健康饮食。”

据悉该项研究结果将在巴塞罗那欧洲人类生殖与胚胎学会年会上公布。(孙欢/编译)

参考资料:BBC官网《Sperm quality improved by adding nuts to diet, study says》

(责编:许晓华、杨迪)

推荐阅读

伤心血管、诱发癌症……高脂饮食到底多伤身   色泽诱人的红烧肉,香甜的奶油蛋糕……高脂食物总是让人爱恨交加,无法抗拒。殊不知,尽情享受美味的代价十分巨大。【详细】

行业24小时|吃喝百宝袋|原创新闻

法媒支招营养早餐 教你元气满满开启新一天   早餐究竟该如何选择,才能吃得恰到好处,既营养又丰盛地开启新的一天?法媒将为你揭开健康早餐的奥秘,教你科学选择早餐,元气满满迎接每一天!【详细】

行业24小时|吃喝百宝袋|原创新闻
蒋官屯街道 姜岗村委会 油麻茶 梅欣 宾西路天津宾馆温泉公寓
石狮市中国旅行社 富民路滨河小区 五一新村居委会 介庄村 养马甸子乡
早餐加盟店 四川早点加盟 早点加盟排行榜 天津早餐加盟 早餐类加盟
北京早点小吃加盟店 健康早点加盟 早点加盟哪家好 我想加盟早点 早点快餐加盟店
湖北早餐加盟 卖早点加盟 特色早点小吃加盟店 绿色早餐加盟 早点加盟培训
饮料店加盟 早餐粥加盟 四川早点加盟 早餐连锁店加盟 早餐包子加盟