https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

http://5jrslj.gerocris.com

http://yl5clt.thealtrove.com

http://ajwb6c.simplify8.com

http://0ya5mz.0731ysh.cn

http://n5vwjv.dushisuanlafen.cn

http://vyfcsa.forgetz.com

http://uok6my.cdndt.net

http://sq04zh.jpjyoa.com

http://gdqemv.jsrszm.com

http://p10e63.scro11.com

新闻频道>>冰城新闻
 • 建安头道街部分封闭至十一
 • 哈市严打“一房多卖(抵)”
 • 校园电信诈骗同学千万小心
 • 市一院百万元物资扶贫延寿
 • 李宏艳:学生喊她"李妈妈"
 • 周日一起探索壹台山原始美
 • 邀30位粉丝看《未择之路》
 • 满山红叶秋意浓共赏金龙山
 • 哈报集团驻村扶贫领办健康农产品项目亮相绿博会
  哈尔滨新闻网-哈尔滨日报2018-10-24 10:31

   14日开幕的第六届黑龙江绿色产业博览会上,哈报集团驻延寿县中和镇先锋村工作队的帮扶产业项目亮相优势特色产业扶贫展区,展示的巴马香猪、秋木耳、长粒稻米等产品都是首次亮相绿博会。

  图为绿博会上,先锋村绿色黑木耳吸引了众多客商及市民的目光。

   “我们的木耳是采用绿色方式种植,一滴农药也没有,是纯天然绿色食品。”在本届绿博会的优势特色产业扶贫展区,国家级贫困县延寿县中和镇先锋村的绿色黑木耳吸引了众多客商及市民的目光。在哈尔滨日报报业集团驻村工作队带动下,小小黑木耳和小笨鸡成了先锋村贫困户和村集体致富的“绿色发动机”。

   先锋村是哈报集团负责的驻村扶贫点。今年7月,哈报集团驻村工作队用扶贫资金购置了种植木耳的菌棒,并租用大棚带领全村贫困户种植了5万袋黑木耳。“这些黑木耳不使用任何农药,瞄准的是绿色生态的中高端市场。”驻村扶贫工作队员告诉记者,黑木耳批量上市后,将通过电商渠道直接卖给城市终端消费者,预计每户贫困户可增收2000元,同时还将给先锋村村集体每年带来2.5万元收入。“下一步,我们打算把黑木耳种植面积扩至10万亩。届时,贫困户和村集体收入都将大幅提升。”

   除了种木耳,先锋村驻村工作队还为当地贫困户制定了养鸡致富的妙招。“我们给当地有劳动能力的贫困户每家免费发放30只小鸡,等贫困户把这些小鸡养大了,再以每只100至150元的价格帮助贫困户把鸡卖出去。”驻村工作队员告诉记者,这些小笨鸡与黑木耳一样都是纯绿色产品,瞄准的也是中高端消费市场,价格虽然高一点但不愁卖。30只鸡按每只售价100元计算,该项目能让每个贫困户至少增收3000元,这还不算卖笨鸡蛋的钱。

  ?

  稿源: 哈尔滨新闻网-哈尔滨日报)
  作者: 霍亮 刘洋. 刘达齐 )
  编辑: 胡英男
   
  免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非哈尔滨新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
 • 受台风影响 哈市至海口列车改变终点站
 • 气瓶充装许可等可网上办理
 • 12个执法组明察暗访出租车拒载强拼
 • 在海南住院可直接刷黑龙江省医保卡
 • 社区入户收取居民垃圾处理费
 • 首批50家“爱心发廊”为环卫工免费剪发
 • 大学生医保统筹基金年最高支付18万元
 • 俄罗斯空政歌舞团演唱《难忘今宵》
 •  
 • 习近平的足迹丨大国和谐共处典范
 • 关于中俄友谊,习近平提到过这些人那些事
 • 习近平总书记在全国教育大会上的讲话引起强烈反响
 • 国际社会高度评价习近平在东方经济论坛上的致辞
 • 论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话
 • 习近平八个“我们要”畅谈远东和东北亚美好明天
 • 中国向世界贸易组织申请授权对美国实施贸易报复
 • 诚信建设万里行 工信部治理网络诈骗获阶段性成果

 • 版权所有:哈尔滨新闻网 Copyright 2011-2015 www.my399.com All Rights Reserved

  国新网许可证编号:2312006004 经营许可证编号:黑B2-20060663 黑ICP010010-2

  如有任何问题请联系我们 未经许可禁止转载 复制 Email:web@my399.com
  京煤集团化工厂社区 光阳电机工业园 新镇路吴中路 怀柔南关 西峰区
  河阴镇 唐家口街道 东翠路口 三环社区 陈留村
  早点车加盟 早餐 加盟早点 油条早餐加盟 早餐加盟哪家好
  四川早点加盟 特许加盟 陕西早点加盟 北京早点车加盟 早餐饮品加盟
  中式早点加盟 上海早点 早餐豆浆加盟 早餐馅饼加盟 便民早点加盟
  早餐加盟店 娘家早餐加盟 早餐免费加盟 早餐系列 江苏早餐加盟