https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

http://9udsvz.ywetong.com

http://poxwdd.kidsphp.com

http://rxnarr.majalive.com

http://bc5nvj.iphacts.com

http://cltdbk.gyaec.com

http://kbrt7v.huahuotang.com

http://clj2hq.jyzzlm.com

http://saz7ab.taxi-dreux.com

http://hjzyhp.simplify8.com

http://lu32r0.etregis.com

注册

广州警方:目前滴滴一键报警并未和警方实现对接

最新奇迹私服 桂林市旅游发展委员会对视频中所涉及的问题展开一系列调查后初步认定,该旅游团涉嫌不合理低价游,涉事旅行社和导游将被从严从重处理。


来源:大洋网

大洋网讯网约车安全问题备受关注,昨日,滴滴发布消息称将持续优化乘客和司机两端的一键报警功能。有乘客向记者表示,一键报警功能并非“一键可报警”,记者体验发现,在点击“一键报警”按钮后,还需通过110电话与警方取得联系,这与直接拨打110似乎并无差别。有市民担心,一键报警“名不副实”,求助途径不够有效。记者从广州警方了解到,目前滴滴公司一键报警并未和警方实现直接对接。

滴滴一键报警功能还未与警方直接对接

今年以来,广州市交通执法部门多次对网约车违章进行查处。(资料图片)信时记者康健摄

大洋网讯网约车安全问题备受关注,昨日,滴滴发布消息称将持续优化乘客和司机两端的一键报警功能。有乘客向记者表示,一键报警功能并非“一键可报警”,记者体验发现,在点击“一键报警”按钮后,还需通过110电话与警方取得联系,这与直接拨打110似乎并无差别。有市民担心,一键报警“名不副实”,求助途径不够有效。记者从广州警方了解到,目前滴滴公司一键报警并未和警方实现直接对接。

体验

一键报警后仍需乘客拨打110

在此前滴滴多次公布的整治措施中,一键报警备受关注。有乘客向记者表示,一键报警功能并非“一键可报警”,在点击一键报警按钮之后,还需要通过110电话与警方取得联系,这与直接拨打110似乎并无差别。

乘客王女士告诉记者:“我试了后发现,只是把我的行程信息发给紧急联系人了,但需要自己打110。在危急情况下,如果不能暗中求助,还需要自己打电话,可能会激怒司机。”记者体验发现,在滴滴客户端点击界面左下角一键报警红色按钮后,界面即刻跳转为一键报警相关设置页面,“乘车信息”包括车牌号、车型与司机姓氏与“当前位置(仅供参考)”。在页面下方,则有一行小字——“登录后点击报警,您的行程信息将发给紧急联系人。在您报警后,滴滴也将根据警方要求提供相应信息。”同时,跳出红色“呼叫110”按钮,继续点击将通过手机拨打110电话。

几秒之后,记者手机接收到“滴滴出行”相关短信。短信内容与一键报警页面信息一致,主要包括车牌号、车辆型号及当前所在位置等信息。随后,记者添加的“紧急联系人”亦收到滴滴发送的短信。该短信并无乘客相关信息,而是一条链接,点开后显示乘客的实时路径。同时短信提醒紧急联系人,“您的朋友正在使用一键报警功能,TA已将您设为TA的紧急联系人,请尽快与TA联系确认安全”。

9月8日18时30分,记者点击一键报警后,一分钟左右收到短信提醒,在21时21分,记者接到滴滴客服电话回访,询问记者是否遇到危险,并提醒110电话属于公共资源,滴滴保留对占用报警资源的追究权利。记者询问为何在近3个小时后才回访,滴滴客服表示:“遇到危险向警方求助是第一时间确保安全,警方会给详细方案帮助您,我们这边的一个回访,确保您的安全是双重保障。”在9月19日,记者再次尝试,并未收到客服回访。

乘客声音

一键报警“名不副实” 求助途径不够有效

此前,广州交委曾透露,广州一名女性乘客在滴滴平台拼车的过程中,使用一键报警联系警方,却需要在电话中提供车辆信息和位置。迫于不想激怒司机,该女性乘客只好挂掉电话,并以跳车相威胁,司机才打开车门。事后交委表示,滴滴一键报警的功能形同虚设。

不少乘客也同样表示质疑。市民陈先生说:“这实质上并不是一键报警,跟你自己打110也是一样的。使用一键报警联系警方,如果是在车里,却需要在电话中提供车辆信息和位置,万一激怒司机,话没说完就可能遇到危险了。”

最新进展

滴滴今日起对司机随机抽查人脸识别

此前,滴滴方面针对一键报警说明表示,因客观条件限制,暂时无法将信息自动同步给警方,正积极与各地公安部门探讨解决方案。昨日,滴滴称将持续优化乘客和司机两端的一键报警功能,9月27日起司机端APP上线紧急联系人功能。同时,滴滴客服已成立警方调证专项工作对接组。9月30日起,警方调证流程将在符合法律法规的前提下进一步加速。至于如何加速?昨日,记者就此询问滴滴公司,暂未得到回复。而据此前滴滴客服向记者的解释,如果拨打110电话后,乘客需向警方描述情况、地址等信息,如果需要警方调取信息,可向警方反馈后由警方与滴滴取得联系,滴滴会有相关工作人员协助调取信息。即先找警察、警察找乘客了解情况后开展调查。客服进一步说明:“用户信息属于机密,需要警方提供一定证明我们才可以调取相关信息。”滴滴的最新通报也提到,如假冒警察身份套取用户信息,将承担法律责任。

记者昨日从广州警方了解到,目前滴滴公司一键报警并未和警方实现直接对接,警方严格按照法律程序开展接处警工作,并无特殊处理,达到法定立案条件后可立案处理。而收到求助信息的紧急联系人,也可持该信息从法定途径求助警方。

在昨日滴滴出行公布的最新整治进展中,接下来滴滴方面将加强安全运营保障,具体措施包括:要求平台司机无犯罪记录,每日出车前对司机进行人脸识别,27日起将在司机接单间隙随机抽查人脸识别。此外,新的安全举措还包括在乘客端APP上线“安全”频道、未成年人乘坐滴滴需监护人陪同等等。

提醒

“市内网约车”查询功能上线一键甄别真假网约车

广州交通部门提醒,“广州交通执法”微信公众号上线“市内网约车”查询功能。市民可通过“广州交通执法”微信公众号中的“信息查询功能”对所乘市内网约车信息进行查询。输入所乘车辆车牌号码后,即能查询到车牌号码、车辆品牌、证件状态等信息,并可将查询到的信息与所乘坐车辆具体情况进行比对。查询的条件无数据,则所乘车辆存在可疑。乘客可拨打12345政府服务热线投诉,或通过“广州交通执法”在线报料板块向执法部门提供相关线索。乘车过程中如遇有涉及人身财产安全等紧急情况时,建议直接拨打110电话报警。

专家建议

滴滴应简化流程提高联动反应速度

既然滴滴能将相关短信发送给乘客与紧急联系人,为何不能将报警短信发送给警方?中国政法大学知识产权中心特约研究员、北京志霖律师事务所律师赵占领表示:“对于乘客,通过一键报警功能,如果能将车辆信息、行程信息等发送给警方,会有一个快速反应求助的作用。但滴滴平台与警方联网操作,存在困难是实际情况,目前实施效果也确实有限。这并不是存在说联网后侵占公共报警资源的情况,而是因为公安部门是内网,不同地方也有不同的报警平台,不可能把所有的平台全部接入滴滴。”

赵占领同时认为:“在警方接到求助后,滴滴能协助即时反馈,调取关键信息,快速反应,能对乘客求助起到关键作用。也就是说,在难以建立直接的联系情况下,滴滴可通过简化流程,提高反应速度,与警方联动,尽快提供有效信息给警方,也是一种有效途径。”

滴滴报警求助途径与日常客服热线分离

暨南大学公共管理学院教授胡刚建议,“滴滴公司作为信息平台,掌握乘客的出行信息和司机的关键信息,应建立畅通的渠道,用户遇到危险时应先反馈给滴滴公司,由滴滴平台应急反馈后,将事件和关键信息转给警方求助。这样既不挤占公共资源,也能有效传递求助信息,提高应急处理的效率。”

他同时认为:“用户反馈给滴滴的求助信息和报警需求应该与客服热线区分开来,这样紧急信息不会淹没在日常服务处理中,才能真正起到求助报警的作用。公司有义务对乘客安全负责,建立畅通渠道。”

非法网约车辆、人员尽快清退是关键

交通运输部首席专家、交通专家徐康明表示,对于网约车安全问题,除却一键报警等应急措施外,还应重视事前监管措施,“一键报警仅仅是应急措施,滴滴主要应该做的是合法合规,其安全前置机制缺失,非法网约车车辆、人员准入存在漏洞,当务之急是尽快清退不合格人员和车辆,使得在前置监管中,提升网约车的公信力。”

同时,徐康明认为,“在网约车管理条例的制定中,对于网约车这样的公共服务,不存在‘自主审核’这样的概念。合格准入资质、人员无犯罪记录这些,滴滴的自我管理无法替代政府部门的审核。政府部门应加强审核,滴滴也应该尽快清退不合格人员。”

[责任编辑:陈廷仁]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

热点推荐

专题推介

凤凰新闻 天天有料
分享到:
广宁路中山新村 单甲乡 石狮市八七路工商局 东坝家园 沙埠村
北庄 绿源林场 榆景湾 贾坝乡 五一乡
爱心早餐加盟 早点加盟连锁店 天津早点加盟车 移动早点加盟 早餐连锁店
港式早餐加盟 早点工程加盟 清美早餐加盟 特色早点小吃加盟店 河南早点加盟
早点连锁加盟店 早餐店加盟哪家好 雄州早餐加盟电话 早点粥加盟 特色小吃早点加盟
早餐 早餐馅饼加盟 天津早点加盟车 小吃早点加盟 哪家早点加盟好