https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

http://mumjxj.synhorn.com

http://ognbp6.lnnpc.com

http://ybiher.guyo3d.com

http://dwje20.zsck.org.cn

http://gu6edq.ichelpu.com

http://lolnfg.far4cars.com

http://jwo0gt.torrecj40.com

http://1gchuw.gdhuaxi.com

http://mzx54w.batmasonry.com

http://loqa4i.huizhetao.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网百色早报小记者团活动动态—正文
感叹!惊叹!赞叹!小记者参观右江日报社历程展示厅收获满满
来源:百色早报 作者:欧阳雅雯 发布时间:2018-10-24 09:08:17

 □本报记者 欧阳雅雯 文/图

小记者在大记者的引导下了解《百色早报》创刊故事

 戴上小红帽,挂上小记者证,响亮的童声回响在右江日报社办公楼内。7月14日,200余名《百色早报》小记者走进右江日报社,参观了报社新建设好的报社历程展示厅。对于这次“回家”,很多小记者既兴奋又紧张。

 为了保证参观展览的效果达到最好,200余名小记者共分三批进行参观。活动开始前,户外雨声哗哗,小记者冒雨来到《右江日报》《百色早报》的“家”——右江日报社,开始他们的参观之旅。

右江日报社党委副书记、《百色早报》总编辑农毅忠对小记者们进行参观指导。

 据悉,右江日报社历程展示厅于2017年11月份筹建,经过半年多的精心筹备,于今年5月18日正式揭牌开馆。

 在结束了简短的参观指导后,小记者们踏着轻快的步伐走进展示厅。刚进到大门口,小记者们就被眼前精美的展示布局所惊艳,忍不住发出了“哇”的赞叹声。

小记者用相机拍摄展品。

 作为党报中的“老寿星”,创刊于2018-10-24的《右江日报》承载着先辈的不懈努力。《右江日报》的发展历程,既深印着一代代办报人开拓创新、砥砺奋进的探索足迹,也记载着社会各界对报社的关注与期待,更饱浸着一代代办报人洒下的心血和汗水。看着《右江日报》坎坷的历程,这位89岁的报业“老寿星”身上的故事让小记者们有了新的感悟。来自百色市第一小学的小记者黄梓涵表示,《右江日报》的历史她在百色起义纪念馆当小讲解员时就已熟悉,当真正走进报社了解报社历史后,更是感触良多,并多次用手中的笔将这段历史记录下来。

小记者在大记者的引导下了解《右江日报》的创刊故事。

 除了革命先辈创报的历史,展柜里躺着的一本本老记者证、一个个旧相机、收音设备等也让小记者们十分惊叹。“这个相机还能用吗?”“以前就是用收音机接收稿件的吗?”小记者们抛出了一大堆问题,报社的记者叔叔们一一给予了解答。

小记者采访大记者

 在中间展区,鲜红的获奖证书也引起了小记者们的注意。各类新闻奖证书是记者们通过细致挖掘新闻素材加上认真采写的血汗成果,承载着记者的荣耀时刻。小记者看着展厅里一篇篇生动的文章,不觉地认真阅读起来。报社的记者也以自己的亲身经历讲解了其在新闻采写中的故事。在版面展品柜前,一张《百色早报》创刊号吸引了小记者的目光。在报社记者的讲解下,很多小记者才第一次了解了《百色早报》与右江日报社的关系、小记者与右江日报社的关系。为了纪念百色起义胜利80周年,2009年的12月11日,《百色早报》正式发行,而《百色早报》小记者则顺应时代的发展,在2013年开始成立。

家长和小记者一起参观右江日报社历程展示厅。

 展馆中其他内容的展品也得到了关注,陈旧的刊物、编稿记录、纪念留言簿等一些与右江日报社历史息息相关的东西都展现在小记者面前。参观结束后,小记者吴和羽告诉记者,能来参观报社的历程展示厅,他觉得很有趣,了解了一些以前自己不知道的事情,长了见识。

小记者认真记录

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
《百色早报》隆 ...
《百色早报》百 ...
《百色早报》百 ...
 
 
 
 推荐图片
探寻甜蜜的脱贫致富之路
 推荐新闻
· “感恩父爱” 小记者征文比赛启事
· 《百色早报》隆林新州第一小学小记者站成立了
· “晒晒我的暑假”征稿启事
· 征稿启事
· 征文启事
· 快乐“六一”
· 我带小同学玩游戏
· 有趣的游园活动
· 欢乐游园
· 第一次上台表演
· 快乐在身边
· 快乐义卖
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

扎果乡 许昌市魏都区 堪圩乡 粤海中 兰州道世昌里
云集镇 旧宫东口 杨林村 纪太务村 新安庄
特色早点加盟店 早点小吃店加盟 来加盟 早点快餐加盟店 特色早点加盟店
春光早餐加盟 北京早点车加盟 放心早点加盟 加盟 早点 爱心早餐加盟
早点来加盟 豆浆早餐加盟 娘家早餐加盟 上海早点加盟店 移动早点加盟
特色早点小吃加盟店 加盟包子 我想加盟早点 早点 加盟 早餐餐饮加盟